Lai Châu: Cương quyết từ chối trình kỳ họp các văn bản gửi chậm 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7 mới đây, đánh giá việc tổ chức Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thông qua 16 nghị quyết quan trọng. Nội dung kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất sớm, bảo đảm thời gian để chuẩn bị kỹ nội dung trình kỳ họp; chương trình kỳ họp bố trí hợp lý và có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế; công tác điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, phát huy được trí tuệ tập thể. Các đại biểu cũng nhất trí với đánh giá trong dự thảo báo cáo về những nội dung hạn chế, cần rút kinh nghiệm. Đó là việc gửi hồ sơ, tài liệu kỳ họp chậm, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cần cương quyết từ chối trình kỳ họp đối với các văn bản gửi chậm, không bảo đảm thời gian quy định.

NGUYỄN THỦY