Lai Châu: Chủ động nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 12  

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức trong thời gian từ 3 - 3,5 ngày (từ ngày 3 - 6.12); phiên chính thức từ 7h30 phút ngày 4.12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 22 báo cáo, 21 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 10 dự thảo nghị quyết chuyên đề. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tính hợp hiến, hợp pháp của một số nghị quyết; công tác chuẩn bị nội dung các tờ trình, đề án dự kiến trình kỳ họp; một số sở, ngành liên quan xin rút không đưa vào chương trình kỳ họp đối với nghị quyết do chưa có hướng dẫn của bộ, ngành, Trung ương, do chuẩn bị không kịp thời gian. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; đồng thời tiếp tục rà soát việc triển khai các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định; thống nhất 16 nghị quyết do UBND tỉnh, 5 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh…

NGUYỄN THỦY