Thảo luận về KT - XH tại Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội Khóa XV

Kỳ vọng những kết quả tốt hơn 

Xem với cỡ chữ
Ghi nhận những nỗ lực của TP trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã đóng góp nhiều giải pháp với kỳ vọng gặt hái những kết quả tốt đẹp hơn.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP PHẠM THỊ THANH MAI: Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Những tháng cuối năm, UBND TP cần tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung và các ngành, lĩnh vực có tỷ trọng đóng góp lớn để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đã đề ra (8,5% - 9%). Tiếp tục huy động vốn đầu tư xã hội, sớm hoàn thành thủ tục để đưa vào thực hiện các nguồn vốn đầu tư đã đăng ký, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện thoái vốn theo phương án đã được duyệt. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thực chất gắn với thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tập trung nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, các quy hoạch chuyên ngành và làm tốt hơn công tác quản lý theo quy hoạch.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP NGUYỄN HOÀI NAM: Đề nghị khoán sử dụng xe công để giảm chi ngân sách

Tôi chia sẻ với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện về nhu cầu sử dụng chính đáng các phương tiện đi lại sau khi TP được mở rộng. Tuy nhiên, làm sao để vừa thực hiện được nhiệm vụ vừa không vượt định mức về số lượng xe là bài toán được đặt ra. Chính vì vậy, TP nên đưa vào phương thức khoán xe công. Ngay trong cán bộ nhà nước cũng muốn thực hiện phương thức khoán này, các cấp trưởng, phó phòng sẵn sàng sử dụng xe cá nhân để đi công tác, điều này sẽ giúp giảm mạnh mức chi phí hàng năm cho bảo trì, vận hành xe công của các cơ quan TP, giảm đầu xe công, giảm chi ngân sách và những khó khăn, thất thoát trong xử lý xe công ở mức đáng kể.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP TRẦN THẾ CƯƠNG: Sớm ban hành quy chế quản lý các thiết chế văn hóa

Một trong những bất cập trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của TP 6 tháng đầu năm chính là chưa ban hành quy chế quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa trên địa bàn, đây là vấn đề hết sức cần thiết được nhân dân quan tâm. Tồn tại trong suốt thời gian vừa qua, từ các nhiệm kỳ trước là vấn đề quản lý hòm, quỹ công đức trong các đình, chùa cần triển khai thực hiện. Thông qua việc đóng góp có thể có nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử. Tuy nhiên, qua khảo sát, tôi nhận thấy, tại các địa phương thực hiện vấn đề này rất khó, mới chỉ quản lý được qua các quỹ từ thiện. Tôi đề xuất nhiệm kỳ này, TP sẽ sớm ban hành quy chế về lĩnh vực này. 

HUYỀN LOAN thực hiện