Phiên họp thứ Ba mươi lăm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Kỳ họp thứ Bảy thành công trên nhiều phương diện 

Xem với cỡ chữ
Sáng 16.7, tiếp tục Phiên họp thứ 35, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ Ba mươi lăm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo đảm kỹ thuật lập pháp trước khi trình Quốc hội

Theo Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ Bảy do Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, sau 20 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, QH đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; phê chuẩn nhân sự, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức Kỳ họp thứ Bảy vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được lưu ý rút kinh nghiệm như: chất lượng chuẩn bị một số nội dung còn hạn chế; hồ sơ tài liệu của một số dự án luật, nghị quyết gửi đến ĐBQH quá chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng tham gia ý kiến và quyết định của ĐBQH; việc tổng kết, đánh giá tác động trong một số dự án luật chưa được quan tâm đúng mức. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn vẫn còn một số ý kiến chất vấn mang tính bình luận, giải thích, trùng lắp; có đại biểu nêu chất vấn còn dài, chưa rõ ý, chất vấn quá thời gian quy định; một số nội dung trả lời chất vấn còn chung chung, chưa đúng trọng tâm. Một số kiến nghị của của cử tri chưa được Chính phủ, các bộ, ngành trả lời rõ ràng, chưa xác định thời gian giải quyết cụ thể, nhất là các vấn đề được ĐBQH và cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm phục vụ có lúc, có nơi chưa đáp ứng mong muốn của ĐBQH.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, thời gian tới, cần nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự án luật, bảo đảm kỹ thuật lập pháp trước khi trình QH; tăng cường công tác giám sát, trong đó tập trung các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm như: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp, gian lận thi cử, giá xăng, giá điện, mê tín dị đoan, bạo lực học đường, bạo lực gia đình… góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp, trong đó bảo đảm để các cơ quan có thời gian tập trung tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự thảo nghị quyết trong kỳ họp. Tăng cường thông tin về kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng để tạo đồng thuận về các nội dung nhạy cảm, phức tạp. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phục vụ kỳ họp…

Trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp, chủ động chuẩn bị các nội dung tài liệu trình QH. Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của QH để xây dựng Chương trình làm việc hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm đúng nội quy Kỳ họp của QH.


Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày Báo cáo công tác chỉ đạo chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV của Chính phủ

Việc xử lý, trả lời kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của ĐBQH trước khi khai mạc Kỳ họp thứ Bảy đã được các thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Các nội dung trả lời rõ ràng, giải trình ngắn gọn. Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ còn thông tin thêm tới cử tri, ĐBQH về các quy định pháp luật có liên quan khác cũng như kế hoạch triển khai khắc phục những vấn đề cử tri kiến nghị.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động tăng cường phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH trong công tác chuẩn bị tài liệu Kỳ họp.


Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trình bày Báo cáo công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV

Trình bày Báo cáo công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV đã tập hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn thuộc các lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã có 5 kiến nghị cụ thể gửi tới Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Tập trung khắc phục “căn bệnh trầm kha”


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu

Các Ủy viên UBTVQH cơ bản tán thành với các báo cáo trên và cho rằng, Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV đã thành công trên nhiều phương diện. Mặc dù kỳ họp diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng QH đã hoàn thành các nội dung trong chương trình đề ra, đáp ứng yêu cầu đặt ra về chất lượng và được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những cải tiến trong cách thức tiến hành kỳ họp như: chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý hơn; công tác điều hành linh hoạt, sáng tạo, có sự bao quát toàn diện của Đoàn Chủ tịch. Đặc biệt, QH đã ứng dụng công nghệ thông tin giúp cung cấp thông tin, tài liệu kỳ họp hiệu quả hơn, giúp đại biểu tra cứu tài liệu nhanh, kịp thời, theo dõi được tổng thể các hoạt động của kỳ họp, giảm văn bản giấy và số lượng tài liệu phải mang theo, tiết kiệm chi phí…


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nêu thực tế, một số ĐBQH chưa tuân thủ nghiêm kỷ luật trong thời gian diễn ra kỳ họp. Có những phiên họp số ĐBQH vắng mặt quá đông. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga lưu ý “căn bệnh trầm kha” qua nhiều kỳ họp là việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu của một số dự án luật, nghị quyết của Chính phủ gửi đến ĐBQH quá chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng tham gia ý kiến và quyết định của ĐBQH. Các Ủy viên UBTVQH nhấn mạnh, đây là những vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong thời gian tới; tiếp tục nâng cao kỷ cương trong công tác lập pháp cũng như trong việc thực hiện các nội quy kỳ họp nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả kỳ họp.

Sớm trình Quốc hội phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến QH sẽ làm việc khoảng 23 ngày, trong đó, công tác lập pháp khoảng 12 ngày, QH sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác trong khoảng 10 ngày.


Toàn cảnh phiên họp thứ Ba mươi lăm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan sớm khẳng định việc trình QH xem xét tại Kỳ họp thứ Tám về các nội dung: Phê chuẩn các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); sửa đổi, bổ sung các luật để thực hiện Hiệp định EVFTA và EVIPA; Nghị quyết về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn khả năng sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 - 2026 và một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hà Nội.

+ Tiếp đó, UBTVQH đã xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tin: Thanh Chi
Ảnh: Quang Khánh