Hà Nam:

Kỳ họp giữa năm dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 16.7 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Theo đó, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ 14 - 16.7, bên cạnh xem xét các nội dung thường kỳ, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định việc: Quy định cơ chế thu dịch vụ tuyển sinh đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh; quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công… Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh báo cáo chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo các nghị quyết, các báo cáo, tờ trình bảo đảm thời gian, chất lượng.

SƠN NGUYÊN