Bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư

Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, với tỷ lệ 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, Luật PPP kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung các nội dung mới, quan trọng bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho các dự án PPP trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các cơ chế tổng thể như hình thức ưu đãi, hỗ trợ, bảo đảm từ phía Nhà nước dành cho nhà đầu tư được đánh giá là bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư qua PPP.

Thách thức lớn nhất là sự đáp ứng của cộng đồng doanh nghiệp

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) được dự báo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước ta. Để khai thác lợi ích từ hai hiệp định này, nhất là từ EVFTA, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh hoàn thiện khung pháp lý, thách thức lớn nhất vẫn là phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong nước để họ tận dụng được cơ hội các hiệp định mang lại.

Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư có chọn lọc

Trước dự báo Việt Nam chuẩn bị đón làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài được xem là yêu cầu cấp bách. Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín kỳ vọng sẽ tạo bước tiến trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc.

Định giá dịch vụ môi trường thông qua đấu thầu