Kon Tum: Việc triển khai dự án thủy điện rất chậm 

Xem với cỡ chữ
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã khảo sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri xã Đăk Choong về việc bồi thường, hỗ trợ tái định canh cho 21 hộ và tái định cư cho 23 hộ ở thôn Bê Rê và Kon Năng của xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei. Theo báo cáo của UBND xã Đăk Choong, trước đây 21 hộ đã thống nhất với Công ty Cổ phần Quang Đức nhận tiền bồi thường đất tái định canh, nhưng đến nay công ty này vẫn chưa chi trả tiền bồi thường đất; chưa hỗ trợ tái định cư cho 23 hộ dân. Vấn đề này đã kéo dài từ năm 2009 đến nay. Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Glei, Thủy điện Đăk Mi 1 và Đăk Mi 1A sau khi điều chỉnh quy hoạch đã nâng công suất lên 95 MW, do Công ty cổ phần Quang Đức làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện rất chậm… Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Văn Ngọc cho rằng, chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Đăk Mi 1 là đúng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án rất chậm; nhắc lại ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là nếu không thực hiện đúng quy định sẽ yêu cầu UBND tỉnh rút lại giấy phép đầu tư, đề nghị UBND huyện và Công ty Cổ phần Quang Đức quan tâm thực hiện.