Kip thời giải quyết chế độ bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Theo BHXH Việt Nam, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp chính là góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững. Thời gian qua, ngành BHXH đã thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5, ước tính, toàn ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.


Gần 38 tỷ đồng tiền khám, chữa bệnh được đề nghị thanh toán Nguồn: ITN

Trong tháng, ước toàn ngành phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Về chi trả chế độ bảo hiểm, trong tháng ước số chi là 24.947 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5, ước số chi là 123.230 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch cả năm; trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 16.897 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH là 62.294 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 4.315 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT từ nguồn quỹ BHYT là 39.722 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 28.5 trên Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành có tổng cộng 68,57 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 37.688,65 tỷ đồng. Trong đó có 62,41 triệu lượt khám, chữa bệnh ngoại trú với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 14.786,35 tỷ đồng; 6,16 triệu lượt khám chữa bệnh nội trú với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 22.902,3 tỷ đồng. Cụ thể gồm 1.839 lượt khám, chữa bệnh nội trú, chi phí từ 200 - 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú; 97 lượt khám chữa bệnh nội trú, chi phí trên 500 triệu đồng/đợt điều trị nội trú, trong đó có 12 bệnh nhân chi phí cho BHYT trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị.

Đặc biệt, quỹ BHYT đã chi trả số tiền điều trị bệnh lên tới gần 13 tỷ đồng cho một bệnh nhân 35 tuổi tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long do mắc bệnh “Thiếu yếu tố VIII di truyền”. Cụ thể, năm 2017, tổng số tiền điều trị của bệnh nhân được quỹ BHYT thanh toán là hơn 4,5 tỷ đồng; năm 2018 trên 7 tỷ đồng và 5 tháng đầu năm 2019, quỹ BHYT đã thanh toán gần 1,4 tỷ đồng. Đây là bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả cao nhất đến nay.

Minh Nhật