Kinh nghiệm tập huấn nghị sỹ: Tập huấn cho Ủy ban Tài khoản côngcủa Nghị viện Kiribati 

Xem với cỡ chữ
Kiribati là một đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Nhu cầu tập huấn các thành viên Ủy ban Tài khoản công của Nghị viện Kiribati được xác định trong quá trình tập huấn chung ngay sau cuộc bầu cử năm 2007, và xuất phát từ lo ngại của Chủ tịch nghị viện rằng, UB này không đáp ứng được mong đợi và chưa nhận thức hết vai trò của mình.

Người ta cũng nhận thấy trong khu vực công nói chung cũng chưa nhận thức hết chức năng của UB này, và chương trình tập huấn có thể là cơ hội để nâng cao nhận thức.

Sau khi hỏi ý kiến Chủ tich Nghị viện và Tổng thư ký, các thành viên và cán bộ giúp việc của UB; các quan chức của các bộ ngành; Giám đốc điều hành của các tập đoàn thuộc chính phủ đã được mời tập huấn.

Để đạt được các mục đích có phần khác nhau đối với từng nhóm đối tượng, chương trình 4 ngày được thiết kế như sau: tất cả các học viên tham gia 2 ngày đầu, ngày thứ ba chỉ có thành viên UB tài khoản công và cán bộ giúp việc, ngày thứ tư tất cả lại có mặt.

Ngày thứ nhất, các đại biểu được nghe tổng quan về lịch sử, hoạt động, thực trạng và thách thức đối với UB. Các bài trình bày nhìn nhận vấn đề từ các góc độ khác nhau. Ngày thứ hai dành riêng cho các thành viên của UB tập huấn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của họ, cần đọc hiểu các báo cáo tài chính như thế nào, trong đó có báo cáo của các tập đoàn nhà nước; cần lên kế hoạch và tiến hành các cuộc điều tra và báo cáo với nghị viện ra sao. Ngày thứ ba dành để báo cáo kết quả thảo luận của các thành viên UB với toàn thể hội nghị. Ngày thứ tư có sự tham gia của tất cả các nhóm và nhằm tổng kết những vấn đề nổi lên trong quá trình tập huấn và đi đến thống nhất về những hành động cần và có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của UB này.

Các báo cáo viên tại chỗ gồm: Chủ tịch và Tổng thư ký nghị viện, Cố vấn nghị viện, Cựu Tổng thống, Chủ nhiệm đầu tiên của UB tài khoản công, Cảnh sát trưởng Kiribati, Giám đốc tài chính của Cảng vụ, đại diện của VP Kiểm toán, VP Tổng kế toán trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Văn phòng Tổng chưởng lý, và Quản trị trưởng của PVU.

Tại hội nghị, các thành viên UB và cán bộ giúp việc cùng xây dựng một Kế hoạch hành động thực tế. Kế hoạch hành động nhằm cải tiến các quy trình, thủ tục, thông lệ làm việc nội bộ của UB cũng như các vấn đề rộng hơn.

Chuyên đề cuối cùng bao gồm tất cả các học viên, chia thành hai nhóm để nhận diện các vấn đề nổi lên từ hội nghị và kiến nghị hành động nâng cao hiệu quả của UB. Trong số những ý kiến kiến nghị cải tiến hoạt động của Ủy ban tài khoản công có nhiều điểm chung. Đó là: Ủy ban tài khoản công của Kiribati có thể dành một phiên tại cuộc hội thảo sau đó về việc UB đã thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào, gặp phải những thách thức gì. Các ý kiến đề xuất tổ chức một cuộc hội nghị khác tập trung thảo luận các vấn đề, thách thức đối với UB tài khoản công của Kiribati, cũng như những biện pháp khắc phục đã được xác định tại cuộc hội nghị này.

Trước khi bế mạc hội nghị, tất cả những người tham gia nhận được phiếu đánh giá đề nghị họ bình luận về các yếu tố như sự phù hợp của các nội dung và thông tin trong các bài trình bày, về nhu cầu tập huấn sắp tới của các nghị sỹ.

Nguyễn Lê