TP Hồ Chí Minh:

Kiến nghị quản lý chặt doanh nghiệp sau cấp phép 

Xem với cỡ chữ
UBND TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Theo đó, UBND thành phố kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trong đó quy định rõ các loại kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; quy định chế tài đối với trường hợp doanh nghiệp cố tình né tránh hoặc không hợp tác, không tiếp đoàn kiểm tra, không cử người đại diện có thẩm quyền tiếp đoàn kiểm tra, không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan công tác kiểm tra…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo hướng quy định việc doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, thành viên, cổ đông; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; tham mưu Chính phủ sửa đổi nghị định hiện hành hoặc ban hành nghị định mới quy định việc đình chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đình chỉ hoạt động ngành, nghề vi phạm, không được kinh doanh đối với địa chỉ vi phạm có thời hạn… khi doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng lề đường làm nơi để xe, kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ… không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, vi phạm từ hai lần trở lên;

Đặc biệt, kiến nghị tăng mức phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh vi phạm nhiều lần cùng hành vi; đình chỉ kinh doanh có thời hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà còn tiếp tục tái phạm cùng hành vi…

H. Thanh