Kiên Giang hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, cá nhân 

Xem với cỡ chữ
Năm 2020, tỉnh Kiên Giang hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, cá nhân và nhóm cá nhân trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp tại các vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các sở, ngành, Trường Đại học Kiên Giang và các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ngành chức năng tỉnh phối hợp với các đơn vị, chuyên gia khởi nghiệp tổ chức 18 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội Nông dân, thành viên hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp; phổ biến kiến thức môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo xu thế hội nhập quốc tế nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên…; tổ chức các diễn đàn hội thảo khởi nghiệp để nâng cao hiệu quả chuyên đề hoạt động khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên…


Các sản phẩm từ một mô hình khởi nghiệp.

Cùng với đó, ngành chức năng tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 1 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng đạt giải trong các hội thi, cuộc thi của tỉnh; hỗ trợ từ 4 - 6 dự án của các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm khu vực và cả nước; tổ chức 4 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp… trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại 10 trường Trung học Phổ thông và trường Trung học Cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết: Tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đạt kết quả. Qua đó, tuyên truyền phổ biến thông tin kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần hình thành văn hóa khởi nghiệp; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh.

Theo TTXVN