Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông và Vận tải 

Xem với cỡ chữ
Ngày 8.7, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Giao thông và Vận tải. Làm việc với Đoàn có Thứ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cùng đại diện một số đơn vị thuộc bộ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, thời gian qua, Bộ Giao thông và Vận tải đã thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các mặt công tác khác như: phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đều được lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt.

Thứ trưởng Bộ Giao Thông và Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phát biểu

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã nhấn mạnh mục đích của buổi kiểm tra nhằm nắm bắt đầy đủ, xác thực tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; làm rõ khó khăn, vướng mắc trong nội dung các quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập; phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan… Qua đó, có những đề xuất, kiến nghị của Bộ Giao thông và Vận tải về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Tại cuộc làm việc, đại diện các vụ, cục chuyên môn của Bộ Giao thông và Vận tải cũng đã cung cấp thêm cho Đoàn kiểm tra những vấn đề thuộc nội dung báo cáo và các vấn đề khác liên quan đến phương thức, cách thức, biện pháp tổ chức thực hiện, kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị.

Tin và ảnh: Đình Khoa

Truyền hình