HĐND tỉnh Thái Nguyên

Khuyến khích đại biểu tiếp xúc cử tri theo cá nhân, theo nhóm 

Xem với cỡ chữ
Nhìn thẳng vào những tồn tại, yếu kém trong tiếp xúc cử tri để khắc phục. Đấy chính là tinh thần chung của các đại biểu HĐND Thái Nguyên trong hội nghị chuyên đề Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND.

Tiếp xúc cử tri vẫn chưa thực sự sâu, rộng

Với gần 20 ý kiến tham luận của các đại biểu là Thường trực HĐND, MTTQ các cấp gửi tới tại Hội nghị chuyên đề Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức mới đây, đã có nhiều đánh giá nhận định sâu sắc về những tồn tại trong tiếp xúc cử tri.

Là cơ quan chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai Dương Văn Ngoan  cho rằng, tiếp xúc của đại biểu HĐND các cấp với cử tri theo từng ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp còn ít. Một số vấn đề cử tri nêu nhiều chưa được các đại biểu làm rõ; kiến nghị của cử tri còn dài dòng, ý kiến trùng lắp… Ngoài ra, địa điểm các cuộc tiếp xúc còn thiếu, các cuộc tiếp xúc còn nặng hình thức, nội dung còn dàn trải, thiếu trọng tâm. Các cuộc tiếp xúc cử tri vẫn chưa thực sự sâu, rộng nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân còn hạn chế.

Nhiều ý kiến cho rằng, trình độ của một số đại biểu chưa cao, chưa nắm chắc vấn đề nên còn né tránh khi trả lời những vấn đề cử tri nêu. Một số vấn đề cử tri quan tâm chưa được giải quyết xử lý kịp thời. Phó chủ tịch HĐND thị xã Sông Công Trần Triệu Thắng nêu hai vấn đề đáng quan tâm, một là sau các cuộc tiếp xúc cử tri, các ý kiến của đại cử tri và những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, thấu đáo; Hai là ở một số địa phương vẫn còn tình trạng tổ chức tiếp xúc cử tri lấy lệ, hình thức. Bên cạnh đó, những cử tri tâm huyết, có những bức xúc cần được giải quyết thì ít khi được tham dự tiếp xúc cử tri. Có những vấn đề được cử tri nêu đi nêu lại trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng, phần nào đã làm giảm lòng tin của cử tri đối với đại biểu dân cử. Chủ tịch HĐND phường Hoàng Văn Thụ Trần Thị Hương Nga nhận định, trách nhiệm của đại biểu chưa được đề cao, một số đại biểu còn xem nhẹ công tác tiếp xúc cử tri, coi đó là hoạt động mang tính hình thức. Thời gian tiếp xúc cử tri thường chỉ một buổi nên thời gian dành cho cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng còn ít; công tác chuẩn bị và điều hành chương trình tiếp xúc cử tri có nơi, có lúc chưa thực sự được quan tâm, tổng hợp ý kiến còn sơ sài…

Khẳng định còn những hạn chế trong hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Triệu Minh Thái nhận định, hoạt động tiếp xúc cử tri chủ yếu mới chỉ tập trung vào trước các kỳ họp. Việc thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp và kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh sau kỳ họp chưa được quan tâm đúng mức… Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu thường chỉ thông báo nội dung chương trình của kỳ họp mà chưa quan tâm thông tin các nội dung báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu và chương trình hành động của đại biểu ở kỳ họp cuối năm. Việc giải trình, tiếp thu ý kiến cử tri của một số đại biểu HĐND và cơ quan chức năng ở địa phương còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chậm, chưa đầy đủ, chưa phân loại ý kiến theo thẩm quyền giải quyết.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các ban, ngành

Để các cuộc tiếp xúc cử tri ngày càng có chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai Dương Văn Ngoan kiến nghị, trước mắt cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đại biểu HĐND cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tiếp xúc cử tri theo luật định; nên lồng ghép việc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã với đại biểu ứng cử tại mỗi đơn vị bầu để tránh sự trùng lắp, mất thời gian của nhân dân khi phải tiếp xúc nhiều lần với đại biểu HĐND nhiều cấp; tại các cuộc tiếp xúc cử tri thành phần mời là lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đại biểu HĐND nên mở rộng thành phần là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…  Phó chủ tịch HĐND huyện Phổ Yên Ngô Trung Đình, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Văn Thụ Trần Thị Hương Nga cùng kiến nghị: cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; cần có Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với Ban thường trực MTTQ, UBND và Tổ đại biểu cùng cấp về công tác HĐND, trong đó có nội dung phối hợp tiếp xúc cử tri; luôn đổi mới hình thức tổ chức, nội dung tiếp xúc cử tri để có nhiều cử tri tham gia.

Cần phải đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trong thời gian tới - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã nhấn mạnh như vậy. Cụ thể, hình thức tiếp xúc cử tri cần tiếp tục đổi mới, đa dạng nhiều hình thức tiếp xúc khác nhau, khuyến khích đại biểu tiếp xúc cử tri theo hướng cá nhân hoặc theo nhóm. Nội dung tiếp xúc cử tri cần chuẩn bị một cách chu đáo thiết thực, hiệu quả nhất. Đối tượng tiếp xúc cử tri ngày càng rộng rãi, bảo đảm đủ các thành phần tham gia. Công tác tổng hợp báo cáo, phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri cần chất lượng hơn…

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp không phải là công việc mới nhưng những tồn tại hiện nay là một trong những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Từ thực tiễn tại địa phương, HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh giá những kết quả, tồn tại, tìm ra những nguyên nhân, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri đang là công việc thiết thực hiện nay. 

Vi Hoa