Tính đa dạng trong tuyển dụng nhân viên Văn phòng Nghị viện Canada

Không tính đến nhóm thiểu số là lãng phí nguồn nhân lực 

Xem với cỡ chữ
Một trong những tiêu chí tuyển dụng nhân viên của Văn phòng Nghị viện Canada là tôn trọng tính đa sắc tộc và bảo đảm tính đa dạng của các nhóm đối tượng thiểu số.

Thống kê cho thấy, trong thập kỷ tới, 20% dân số Canada sẽ rơi vào nhóm thiểu số hữu hình. Dân số của nhóm thổ dân ở Canada có thể tiếp tục tăng với tốc độ lớn hơn so với tốc độ tăng của tổng dân số; khoa học và công nghệ hiện đại cộng với hệ thống hỗ trợ xã hội hiệu quả đang giúp người khuyết tật dễ dàng cống hiến. Mặc dù hiện tại phụ nữ cũng đã có tỷ lệ nhất định trong lực lượng lao động nhưng vẫn còn thấp trong một số nhóm nghề nghiệp nhất định và trong các vị trí lãnh đạo.

Thực tế mới này đã buộc lãnh đạo Nghị viện cũng như lãnh đạo Văn phòng Nghị viện, với tư cách là các nhà quản lý, tự đưa ra một số câu hỏi cơ bản: Chúng ta đã hiểu cơ cấu lực lượng lao động của nước mình chưa? Chúng ta đã phân tích các lĩnh vực còn thiếu sự quan tâm chưa? Chúng ta đã đưa ra các kế hoạch để loại bỏ những rào cản đối với các nhóm và cá nhân thuộc thiểu số chưa? Câu hỏi cơ bản nhất mà chúng ta phải tự vấn là hầu hết cử tri của Canada có nhìn thấy hình ảnh bản thân trong Nghị viện và Văn phòng Nghị viện hay không? Nếu câu trả lời không phải một tiếng “có” thật dứt khoát, thì chúng ta phải quyết tâm mở đường cho những thay đổi văn hóa cần thiết để tạo ra và nuôi dưỡng một môi trường thân thiện hơn và can thiệp để loại bỏ trở ngại trong thực hiện những cải cách này.


Cựu Thủ tướng Canada Stephen Harper xin lỗi cộng đồng thổ dân vì từng bị ngược đãi trong các trường nội trú ở Canada những năm 1970
Là những người quản lý, cơ quan Văn phòng Nghị viện Canada không chấp nhận sử dụng sai nguồn nhân lực quý giá này cũng như những kỹ năng tiềm tàng của họ. Chính vì vậy, một trong những tiêu chí tuyển dụng nhân viên của Văn phòng Nghị viện Canada là tôn trọng tính đa sắc tộc và bảo đảm tính đa dạng của các nhóm đối tượng thiểu số.

Văn phòng Hạ viện luôn tuân thủ tinh thần của pháp luật liên bang về tuyển dụng bình đẳng. Kinh nghiệm về thị trường lao động cho thấy, 4 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và bị đối xử bất công trong quá trình tuyển dụng và làm việc, gồm: phụ nữ, thổ dân, người khuyết tật và dân tộc thiểu số. Đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ thất nghiệp cao, có việc làm với mức lương thấp, thậm chí phải làm các công việc hạ đẳng. Chính vì vậy, pháp luật Canada quy định: “... Để bảo đảm bình đẳng tại nơi làm việc, bảo đảm không ai bị từ chối cơ hội việc làm hoặc cơ hội được trợ cấp vì những lý do không liên quan đến khả năng làm việc, để khắc phục tình trạng bất lợi trong tuyển dụng đối với phụ nữ, thổ dân, người khuyết tật và dân tộc thiểu số, pháp luật Canada hiệu lực hóa nguyên tắc, theo đó sự công bằng trong tuyển dụng không chỉ có nghĩa là đối xử bình đẳng với mọi nhóm người mà còn bảo đảm có các tiêu chuẩn đặc biệt cho quá trình tuyển dụng, điều chỉnh sự khác biệt”.

Quy định này bắt nguồn từ Hiến chương về Quyền và tự do, một phần trong Hiến pháp của Canada, trong đó, khẳng định: “Mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền được bảo vệ và có lợi ích pháp luật như nhau, không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, khả năng về trí tuệ hoặc thể chất”.

Ngoài việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, bảo đảm đa dạng về nhân khẩu tại nơi làm việc cũng là mục tiêu quan trọng vì những lý do rất thực tế. Đối với Nghị viện - cơ quan đại diện của dân, đây phải là nơi đầu tiên bảo đảm quyền lợi dân chủ cho tính đại diện của lực lượng lao động. Đối với cử tri nói chung, sự tín nhiệm với Nghị viện sẽ tăng đáng kể khi tất cả nhân viên thấy được cơ quan này đang đại diện cho mình. Nếu người dân thấy bản thân họ hoặc nhóm của họ có đại diện trong Nghị viện, có thành phần trong đội ngũ nhân viên Nghị viện, họ sẽ có động lực hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, có động lực để tham gia quá trình dân chủ như đi bầu cử.

Trong môi trường làm việc, sự đa dạng sẽ làm phong phú thêm khả năng đóng góp của các nhóm khác nhau. Quan điểm mới và hay hơn sẽ được đưa ra bàn luận; những ý tưởng sáng tạo từ các nền văn hóa khác nhau sẽ làm tăng phạm vi và chiều sâu của các cuộc thảo luận; tìm ra được các giải pháp giàu sức tưởng tượng hơn. Thượng nghị sĩ Donald Oliver, chuyên gia về vấn đề này giải thích trên nhiều bài phát biểu và bài báo của ông: Quyết tâm và dũng khí của người nhập cư rất lớn, vì họ phải rời quê hương, đối mặt với những hiểm họa khiến họ trở thành lực lượng lao động có động cơ rõ ràng và có khả năng xoay sở hơn. Sẽ thật lãng phí nếu bỏ qua nguồn tài nguyên này. Và Thượng nghị sĩ Oliver nhấn mạnh, tài năng sẽ sinh ra tài năng. Một khi các rào cản đã bị phá vỡ, những người khác sẽ tìm cơ hội gia nhập nơi tốt nhất. Tốt nhất nghĩa là khoan dung, tạo cơ hội, bảo đảm sự đa dạng và toàn diện, nhưng cũng có nghĩa là có trình độ cao, có kiến thức và hiểu biết.

Khi xã hội thay đổi, thành phần Nghị viện cũng sẽ thay đổi. Những thay đổi đang diễn ra tại Nghị viện có tốc độ nhanh hơn so với Văn phòng Nghị viện. Do đó, là các nhà lãnh đạo Văn phòng cần phấn đấu để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các nghị sĩ, bảo đảm có lực lượng lao động đa dạng ít ra là tương xứng với sự đa dạng của nghị sĩ trong Nghị viện.

Ngô Liên