Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa IX

Không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 

Xem với cỡ chữ
2020 là năm với nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu tại Kỳ họp thứ 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Bình Dương cam kết với Chính phủ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 2020 và sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra...

Quan tâm các nhiệm vụ kinh tế và an sinh xã hội

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, Bình Dương đã và đang thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tiếp tục tăng trưởng… Các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã có nhiều đóng góp trách nhiệm, thẳng thắn, sát thực tiễn trong phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Vấn đề thu hút quan tâm của nhiều đại biểu là việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế và an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đại biểu Nguyễn Thanh Trung cho rằng: Tình hình sắp tới vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, thời cơ và thách thức đan xen, UBND tỉnh cần dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm trong trường hợp dịch bệnh kéo dài; có đánh giá mức độ tác động của dịch Covid-19 để xây dựng các kịch bản, vừa đáp ứng tốt nhất về phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp lớn để nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nghiên cứu các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân và người lao động trên địa bàn.

Quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa, nhất là đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, đặc biệt là lực lượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Có giải pháp tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các đại biểu cũng cho rằng, những tháng cuối năm, dưới tác động của đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, dự báo kinh tế tỉnh Bình Dương sẽ còn gặp nhiều khó khăn, trong đó lực lượng lao động sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề hơn, nhất là công nhân, người làm việc tự do… Vì vậy, UBND tỉnh cần nghiên cứu xây dựng phương án, kịch bản và các giải pháp kịp thời ứng phó, trong đó có ban hành các chính sách, chế độ hỗ trợ của địa phương khi cần thiết.

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ

Về nhiệm vụ thu - chi ngân sách, đại biểu cho rằng kết quả thu ngân sách của tỉnh tuy có tăng (tổng thu ngân sách từ kinh tế - xã hội đạt 47% dự toán Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019) nhưng phần lớn do nguồn thu từ năm 2019 chuyển sang. Vì vậy, để bảo đảm đạt mục tiêu đề ra, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể hơn. Trong đó, theo dõi chặt diễn biến tình hình thu - chi ngân sách, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện để có giải pháp cụ thể trong từng thời điểm, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Một vấn đề thu hút quan tâm của đại biểu là việc sử dụng điện năng lượng mặt trời mang lại nhiều hiệu quả rất tích cực, góp phần cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cũng đã lắp đặt 15.706 điện kế và 1.433 công tơ hai chiều điện năng lượng mặt trời. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê số liệu hộ gia đình tham gia lắp đặt điện năng lượng mặt trời và bán điện trên địa bàn. Qua đó, theo dõi nguồn đầu tư này để có cơ chế, giải pháp khuyến khích, đẩy mạnh phát triển hơn nữa mô hình này.

Đề cập đến tình hình ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp của các công ty nằm xen lẫn trong các khu dân cư và tình trạng nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường chảy vào các kênh rạch gây ô nhiễm tiếp tục gây bức xúc cho cộng đồng dân cư trong khu vực bị ảnh hưởng, đại biểu đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên kênh Ba Bò, Suối Chợ; tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình ô nhiễm từ hoạt động của các doanh nghiệp và ô nhiễm nguồn nước của các kênh rạch trên địa bàn.

2020 là năm với nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và nặng nề do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Bình Dương cam kết với Chính phủ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu của năm 2020 và sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt; tăng cường phối hợp, có biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả và thích hợp với tình hình mới.

NGUYỄN NHẬT

Truyền hình