Long An:

Không để người nuôi thủy sản xả nước bừa bãi, gây ô nhiễm nguồn nước mặt  

Xem với cỡ chữ
Để đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực điện lực và nước sạch nông thôn, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát đến làm việc tại UBND xã Tân Lập, xã Hòa Khánh Tây huyện Mộc Hóa. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Hữu Tuấn chủ trì buổi làm việc. Tiếp đoàn kháo sát có đại diện Thường trực, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Mộc Hóa, đại diện phòng chuyên môn huyện, lãnh đạo UBND 2 xã và cán bộ chuyên môn thuộc sở NN - PTNT, sở Công thương và điện lực huyện Mộc Hóa.

Qua nghe báo cáo của địa phương, Đoàn khảo sát nhận thấy công tác quản lý nhà nước về điện và nước sạch nông thôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên. Các công trình đầu tư về điện, nước sạch nông thôn được các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, đăng ký vào kế hoạch đầu tư hàng năm, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng điện, nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là các công trình đầu tư lưới điện chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người dân. Nguyên nhân do kinh phí đầu tư lưới điện hạn chế và có một số tuyến đường nông thôn người dân sống thưa thớt, không tập trung dẫn đến suất đầu tư lớn, ảnh hưởng phần nào đến cuộc sống của người dân. Nhất là trên địa bàn xã Tân Lập có khoảng 113 hộ dân chưa có điện và 225 hộ sử dụng điện dùng chung, xã Bình Hòa Tây có khoảng 157 hộ sử dụng điện dùng chung.


Cử tri xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa phản ảnh tại buổi làm việc

Về nước sạch nông thôn, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho bà con trong sinh hoạt và sản xuất, nhưng vẫn còn khoảng 332 hộ chưa có nước sạch sinh hoạt của xã Tân Lập (chiếm khoảng 16% toàn xã). Các hộ dân trên chủ yếu sử dụng nước mặt từ các con sông, kênh để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày, nhưng hiện nay nguồn nước mặt đang bị ô nhiễm khá trầm trọng do việc xả nước từ nuôi trồng thủy sản. Người dân bức xúc, đề nghị chính quyền địa phương, các ngành quan tâm, kiểm tra chặt chẽ không để trình trạng người nuôi thủy sản xả nước bừa bãi, làm ô nhiễm nguồn nước mặt hiện nay; sớm xem xét đầu tư công trình điện, cấp nước nông thôn để giải quyết các khó khăn về điện và nước, nhằm bảo đảm cuộc sống, an sinh cho người dân hiện nay trên địa bàn 2 xã Tân Lập, Bình Hòa Tây nói riêng, huyện Mộc Hóa nói chung.

KIỀU BẢO