Không để bị động trong các tình huống về an ninh trật tự 

Xem với cỡ chữ
Ngày 9.10, Đoàn giám sát số 3 của Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 05- CTr/TU của Thành ủy về tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chương trình được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với sự nỗ lực cao của các thành viên Ban chỉ đạo và các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới có sự chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững ổn định; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự... Tuy nhiên, công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở một số đơn vị, cấp ủy còn hạn chế, có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có nơi, có lúc chưa được quan tâm…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, vi phạm về trật tự đô thị; việc đấu tranh tố giác tội phạm của người dân, tăng cường an ninh nhân dân; phối hợp giữa đơn vị công an, quân đội trong việc bảo đảm chính trị, quốc phòng an ninh; đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra về môi trường, tránh phát sinh khiếu kiện đông người; đẩy mạnh tăng cường, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái trên mạng xã hội…

Kết luận tại buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Thị xã cần giữ mối quan hệ tốt với lực lượng vũ trang trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt Chương trình 05 của Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội. Có kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể, không để lơ là, bị động trong các tình huống về an ninh trật tự. Xác định rõ đặc điểm đặc thù của địa phương, phong phú về tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục phát huy tốt các quan hệ với tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Chú trọng công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường đối thoại với nhân dân.

Tin và ảnh: KHÁNH DUY