Bạn đọc viết

Khó xử lý tiền đặt trước 

Xem với cỡ chữ
Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2017. Tuy thời gian có hiệu lực chưa nhiều (hơn 1 năm), song theo phản ánh của các địa phương thì có nhiều vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, nhất là xử lý tiền đặt trước.

Luật Đấu giá tài sản quy định tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới 5 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Mục đích của quy định này là nhằm tránh tình trạng tổ chức đấu giá tài sản thu tiền mặt và sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào mục đích khác. Qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia đấu giá. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều địa phương, quy định này không thuận tiện đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xa các ngân hàng thương mại, đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc người dân đi nộp tiền và nhận lại tiền đặt trước tại ngân hàng.

Thực tiễn triển khai Luật Đấu giá tài sản còn phát sinh khó khăn trong quá trình xử lý tiền đặt trước. Cụ thể, Điểm a Khoản 6 Điều 39 quy định, người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, Luật Đấu giá tài sản lại bỏ sót trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước (đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp) nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá. Trong trường hợp này, xử lý là không tham gia cuộc đấu giá có được không? Việc xử lý tiền đặt trước như thế nào?

Từ thực tế nêu trên, đại diện các Sở Tư pháp cho rằng, nên quy định đối với trường hợp tổ chức đấu giá tài sản tại địa bàn vùng sâu, vùng xa việc đi lại khó khăn thì người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, quy định đối với các trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ (không điền hoặc không điền đầy đủ thông tin cá nhân trên phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá; không ghi giá đã trả vào phiếu trả giá) thì cũng bị xử lý tiền đặt trước. Ngoài ra, đối với trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá.

Phạm Hải

Video New - Bạn đọc viết

Thời tiết - Bạn đọc viết

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
34,2°С
TP. Hồ Chí Minh
29,1°С
TP. Hạ Long
29,8°С
Nha Trang
31,1°С
Vũng Tàu
28,2°С