Kho bạc Nhà nước huy động gần 2.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ 

Xem với cỡ chữ
Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 2.692 tỷ đồng.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 942 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,67%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29.5.2019). Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29.5.2019). Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,63%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22.5.2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có 7 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất 5,63%/năm. Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 96.672,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Riêng trong tháng 5.2019, Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 11.936 tỷ đồng, giảm 5% so với tháng 4.2019.

T. Phong