Khi quyền làm chủ được phát huy 

Xem với cỡ chữ
Nhấn mạnh, chúng ta không thể vì mục tiêu bảo đảm cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC tỉnh Bình Thuận NGUYỄN MẠNH HÙNG cho rằng: Khi quyền làm chủ được phát huy, cử tri sẽ giới thiệu, lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho mình.

Chặt chẽ, nghiêm túc

- Bảo đảm chất lượng người ứng cử để cử tri có điều kiện lựa chọn người xứng đáng nhất là yếu tố then chốt làm nên thành công của cuộc bầu cử. Nội dung này được Bình Thuận thực hiện như thế nào, thưa ông?

  Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số ứng cử viên ĐBQH gồm 10 người ở địa phương và 3 người ở Trung ương, tổng số 13 người để bầu chọn ra 7 ĐBQH. Số lượng ứng cử viên chính thức đại biểu HĐND tỉnh là 89 người (trên cơ sở đánh giá nhiều mặt, nhiều chiều đối với người tham gia ứng cử) để cử tri bầu chọn 54 đại biểu. Cơ cấu thành phần, số lượng, chất lượng người tham gia ứng cử cơ bản đáp ứng các yêu cầu.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xác định, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhiệm vụ đầu tiên là phải nâng cao chất lượng đại biểu HĐND. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải làm tốt công tác lãnh đạo lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND, người được giới thiệu ứng cử phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Luật. Trong đó, chú trọng đến các yếu tố như: Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ ĐBQH và đại biểu HĐND. 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị được phân công giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã làm tốt việc giới thiệu người ứng cử, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đối với người đại biểu nhân dân. Những cơ quan, đơn vị không có người đủ tiêu chuẩn đã chủ động báo cáo, đề nghị Thường trực HĐND các cấp điều chỉnh cơ cấu, giới thiệu cơ quan, đơn vị khác phù hợp hơn. Do đó, có thể nói chất lượng của những người ứng cử trong danh sách ở cả 4 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đề ra.

- Một vấn đề khó trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo phản ánh của nhiều địa phương là chất lượng một số đại biểu không bảo đảm, do phải “gánh”cơ cấu. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào và thực tế ở Bình Thuận ra sao?

- Yếu tố cơ cấu khi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là để bảo đảm mọi thành phần, mọi tầng lớp nhân dân đều có đại diện tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước; bảo đảm một tỷ lệ hợp lý phụ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, người dân tộc, người có đạo trong cơ quan QH và HĐND các cấp. Tuy nhiên, chúng ta không thể vì mục tiêu bảo đảm cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của QH và HĐND các cấp.

Thực tế do trình độ, hiểu biết, năng lực của mỗi đại biểu có khác nhau nên vẫn có một số ít đại biểu chưa hoàn thành trách nhiệm. Ví dụ, khi tham gia các kỳ họp thì không phát biểu ý kiến, không có chính kiến, không dám chất vấn, không dám nói ra những vấn đề cử tri quan tâm… Điều này cũng làm giảm sút lòng tin của cử tri đối với cá nhân đại biểu cũng như QH và HĐND.


Đoàn giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Bình Thuận
 Ảnh: Đình Châu

- Vậy Bình Thuận đã “giải” bài toán cơ cấu chất lượng như thế nào, thưa ông?

- Để nâng cao chất lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thì phải làm tốt khâu lựa chọn giới thiệu người ứng cử, trong đó cần phát huy dân chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Khi quyền làm chủ của cử tri được phát huy, cử tri sẽ lựa chọn, giới thiệu những người có đức, có tài đại diện cho mình.

Theo quan điểm đó, thời gian qua việc giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở tỉnh Bình Thuận được triển khai chặt chẽ, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú được tổ chức nghiêm túc, đúng theo quy định, ý kiến của cử tri liên quan đến người ứng cử được tiếp thu và báo cáo đầy đủ tại Hội nghị hiệp thương. Kiên quyết không để những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Giúp cử tri có đủ thông tin để lựa chọn

- Chọn ai là quyền của cử tri. Vì thế, đôi khi, kết quả bầu cử cũng không phản ánh đúng cơ cấu đã dự kiến ban đầu, thưa ông?

- Việc dự kiến cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND là để bảo đảm tính đại diện trong QH và HĐND các cấp; còn việc lựa chọn đại biểu là quyền của cử tri. Đến giai đoạn này của cuộc bầu cử, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri có thể lựa chọn ra những người đại diện xứng đáng nhất.

- Ngày 22.5 tới, cử tri sẽ quyết định bầu chọn ai bằng lá phiếu của mình. Để bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử lần này thuận theo “ý Đảng hợp lòng dân”, những nội dung nào cần tập trung thực hiện trong khoảng thời gian “nước rút” này, thưa ông?

- Sau khi tổ chức tốt công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, cần tổ chức tốt việc TXCT, vận động bầu cử của người ứng cử. Đặc biệt, phải bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong vận động bầu cử để người ứng cử có điều kiện, cơ hội như nhau trong việc thể hiện quyết tâm và ý tưởng hành động nếu được cử tri tín nhiệm. Ngược lại, cử tri có điều kiện bày tỏ sự tin tưởng và đòi hỏi của mình đối với những người ứng cử nếu được lựa chọn, bầu làm đại biểu dân cử phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần gũi với nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân, thực hiện đúng chương trình hành động để có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT - XH của địa phương và cả nước. Qua đó, cử tri có đầy đủ thông tin về người ứng cử để có thể lựa chọn, bầu đúng, trúng người có đức, có tài thay mặt mình tham gia QH và HĐND các cấp.

- Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN NHUNG thực hiện