Câu chuyện đại biểu

Khi cử tri không có ý kiến… 

Xem với cỡ chữ
Những tưởng nội dung chuẩn bị đầy đủ, đại biểu HĐND sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến của cử tri thông qua tiếp xúc, nhưng trong một cuộc TXCT một điều bất ngờ đã xảy ra: Tại một điểm chỉ có một ý kiến miễn cưỡng của cử tri. Đó là cuộc tiếp xúc “nhạt” nhất từ khi tôi tham gia vào hoạt động tham mưu, phục vụ đại biểu dân cử cũng như khi đã là đại biểu của dân.

Theo thông lệ, trước kỳ họp HĐND thường kỳ, các đại biểu HĐND trong tổ chúng tôi phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ xã TXCT tại địa bàn bầu ra mình. Xét thấy nội dung kỳ họp giữa năm không nhiều nên tổ chỉ tiếp xúc tại 2 điểm. Để tránh tổ chức nhiều cuộc, hôm đó, cả 2 cấp thống nhất tiếp xúc liên cấp. Chính vì vậy mà thời gian trình bày báo cáo dài ra, mất gần 2 giờ. Qua quan sát, tôi thấy một số cử tri lặng lẽ bỏ về. Sau khi 2 cấp trình bày hết các nội dung, chủ tọa chuyển sang phần ý kiến cử tri, không có một cánh tay nào đăng kí phát biểu. Là một đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND thị xã, tôi thấy lo, cứ đà này cuộc TXCT này chưa thành công được vì mới chỉ đại biểu trình bày… Chủ tọa gọi mãi rồi cũng có một cánh tay miễn cưỡng giơ lên. Cử tri này nói không nhiều, chỉ kiến nghị xung quanh việc đề nghị giải quyết chế độ khen thưởng kháng chiến, rồi nói chuyện buổi TXCT hôm nay, tôi nhớ nhất câu kết: “Đại biểu nói hết rồi, chúng tôi còn biết nói gì nữa”.

Ngồi dưới lắng nghe, tôi vừa thấy xấu hổ vừa thầm cảm ơn vị cử tri nọ đã có ý kiến, nếu không coi như chúng tôi chưa hoàn thành việc TXCT như quy định. Cuộc tiếp xúc nhanh chóng kết thúc. Ra về, một cử tri khoác tay tôi lại trao đổi: “Bác cũng từng là đại biểu HĐND nhưng đúng là chưa khi nào có cuộc TXCT nhạt như thế này. Phần vì đại biểu 2 cấp báo cáo quá dài, phần vì thời tiết nắng nóng, phần vì chủ yếu đại cử tri, nắm hết rồi nên không có ý kiến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bác thấy như vậy không ổn, điểm ngày mai, cháu và các thành viên cần thống nhất lại, rút ngắn thời gian báo cáo để nghe cử tri nói; đồng thời, trong cách báo cáo không phải chỉ đọc theo ba rem soạn sẵn mà đại biểu phải biết gợi mở các nội dung để cử tri phát biểu. Ví dụ, trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH sáu tháng đầu năm có gì vướng mắc, liên quan đến địa phương không? Giải pháp HĐND sẽ bàn trong dự kiến chương trình có gì? Như ở xã ta chủ yếu liên quan đến nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bà con tham gia cái gì, có chủ trương gì? Cần đi thẳng vào nội dung người dân muốn nghe, muốn nói chứ không phải báo cáo viết sao đọc một mạch như vậy. Đại biểu đi tiếp xúc mà cử tri không đóng góp ý kiến gì cả thì phải xem lại trách nhiệm của mình đó nhé”…

Vị cử tri từng là “cụ nghị” xoa đầu tôi cười hiền từ nhưng từng lời nói của bác khiến tôi thấm thía. Mặc dù không phải là người đứng ra báo cáo nhưng tôi tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Ngay sau đó, chúng tôi cũng đã có sự điều chỉnh, điểm TXCT sau thu hút khá nhiều ý kiến. Đúng là đại biểu HĐND đi tiếp xúc mà cử tri không đóng góp ý kiến gì cả thì phải xem lại trách nhiệm của mình.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh