Chính sách và cuộc sống

Khát vọng hùng cường 

Xem với cỡ chữ
Người đứng đầu Chính phủ đã có thông điệp rất mạnh mẽ về khát vọng bứt phá nhanh của đất nước khi nhìn rất thẳng: Chúng ta mới chỉ thu tiền lẻ trong cái chuỗi phát triển công nghệ cao hiện nay! Mới thấy đất nước muốn tăng tốc cần phải bứt lên mạnh mẽ hơn.

 Khát vọng đất nước đi tới thịnh vượng, hùng cường là chính đáng. Mốc son lịch sử khi đất nước tròn 100 năm thì tầm vóc diện mạo quốc gia sẽ thế nào. Càng thấy hàng loạt nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã rất nhạy bén, kịp thời trong phác thảo bức tranh của đất nước hôm nay và cả những năm tháng dài xa.

Nhìn thẳng việc điều hành kinh tế - xã hội một quốc gia hơn 96 triệu dân phải tạo ra những đột phá mới mạnh mẽ hơn. Nhưng “đột phá” vào đâu, “nhấn” vào trọng tâm, trọng điểm gì, đang cần một chiến lược và những tư duy cách làm sáng tạo. Nguồn lực quốc gia, từ con người, tài nguyên, vốn… nhìn thẳng hiệu quả sử dụng chưa như mong muốn.

Đi lên từ chính nội lực phải nhìn thẳng vào những yếu kém này. Nguồn lực con người chúng ta đâu có thua ai về óc sáng tạo và trí thông minh.

Nhưng sự giằng níu lại ở chính con người. Nói gì, khi năng suất của lao động Việt còn thấp so với với các nước trong khu vực và thế giới. Tính chuyên nghiệp chưa cao, kỹ thuật đi vào công nghệ hiện đại chưa đủ tầm, rồi cả kỷ luật, ý thức của người lao động thời hội nhập chưa đến độ, rất cần phải nhìn lại. Hãy nhìn xem người nước ngoài đến ta họ làm kỹ thuật, chuyên gia ở đủ lĩnh vực. Nhưng chúng ta mấy trăm ngàn người xuất khẩu lao động đa phần làm giúp việc, hộ lý, lao động phổ thông. Nhìn vào thị trường lao động trong nước đang là những nghịch lý không thể không suy nghĩ. Vài trăm nghìn cử nhân cầm bằng ra trường đầu quân cho các nhà hàng, quán xá, chạy xe ôm công nghệ với thù lao “chưa ráo mồ hôi đã hết tiền”, thì sao gọi là tương lai sinh kế. Không ít bạn trẻ phải giấu bằng cử nhân để đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, trong khi doanh nghiệp vẫn than phiền không tìm được nhân lực chất lượng cao!

Càng thấy vai trò con người trong dòng chảy thời đại phải nâng tầm cao hơn. Thực trạng điều hành kinh tế - xã hội đất nước lại đang bị vấp, bị vướng từ chính vòng tay của ta. Đó là cơ chế, là thủ tục hành chính đã bứt bỏ quyết liệt, nhưng vẫn chưa hết. Vẫn còn những quy định này, chế tài nọ như buộc trói sự sáng tạo. Người tài giờ ở đâu? Cách thu hút đào tạo, sử dụng người tài thế nào cũng là câu hỏi lớn. Cuộc thi quốc tế nào học sinh nước ta dự thi cũng ôm giải vàng, giải bạc nhưng chất xám vẫn không ngừng “chảy máu”, rất nhiều tài năng trẻ sau khi du học “một đi không trở lại”. Các bộ, ngành hãy nhìn lại xem chính sách thu hút, sử dụng người tài đã bắt trúng mạch nguồn chưa?

Suy cho cùng: Chính sách, hay quy định gì cũng con người thảo ra, con người thực hiện. Nhưng rõ ràng cơ chế, chính sách của chính các bộ ngành còn chưa vượt được tầm nhìn dài xa. Con người phải đặt là trung tâm cho các chính sách, cho mọi ý tưởng đổi mới. Cuộc sống đất nước giờ khá lên nhiều! Nhưng vì sao khát vọng, ước mơ bay xa, bay cao trong mỗi con người Việt vẫn chưa được khơi dậy như kỳ vọng. Ngành giáo dục, đào tạo liên tục đổi mới mà sao đội ngũ nhân lực vẫn chịu tiếng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và đòi hỏi của thị trường. Bộ máy công chức hành chính tinh hoa, giỏi giang, vận hành tốt thể chế cũng là một động lực quan trọng đưa đất nước phát triển bứt phá; nhưng vì sao bộ máy công vụ của chúng ta chưa thật sự hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Muốn khát vọng bay xa thì không gì khác mỗi người phải tự đột phá vào ngay sự trì trệ của chính mình! Đảng chỉ đạo đội ngũ của Đảng tự soi, mỗi người dân Việt Nam cũng cần tự soi chính mình. Thực tiễn đang đòi hỏi tinh thần dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động sáng tạo, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lối mòn quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm. Khi mọi tiềm năng được khai phá, mọi người dân nỗ lực, mọi sự sáng tạo được đơm hoa, cả cộng đồng dân tộc cùng bứt phá, tận dụng với sức mạnh của Cách mạng Công nghệ 4.0, đất nước ta nhất định sẽ nắm bắt được những cơ hội mới trên con đường đến thịnh vượng, hùng cường.

Đăng Quang