Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư 

Xem với cỡ chữ
Sáng 8.8, tại Nhà QH, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã làm việc với Văn phòng Quốc hội và Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, Trưởng Đoàn khảo sát Trương Hòa Bình và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì cuộc làm việc.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của QH; đại diện lãnh đạo VPQH và Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Hòa Bình nêu rõ, mục đích của cuộc làm việc là nhằm đánh giá đúng kết quả việc thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua, xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong bối cảnh, yêu cầu mới để từ đó đề ra định hướng, yêu cầu hợp tác trong thời gian tới. Việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 39 là hết sức quan trọng, có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình đất nước ta ngày càng tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Hòa Bình đề nghị, VPQH, các Ủy ban của QH và Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các mặt làm được, những mặt chưa làm được, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 39 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Với vị trí quan trọng của QH và Tòa án Nhân dân Tối cao trong ban hành pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cần tập trung đánh giá đúng về những lợi ích, tác động tích cực có được từ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này; đồng thời chỉ ra những thách thức, nguy cơ có thể tác động đến lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Từ thực tiễn hoạt động, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các đại biểu chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 để từ đó kiến nghị Nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện công tác hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc chiến lược của Đảng, vừa bảo đảm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh chính trị vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế của đất nước.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Đảng đoàn QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của các cơ quan của QH, VPQH, các cơ quan của UBTVQH; đại diện Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao. Các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề được nêu trong báo cáo nhằm làm rõ những tồn tại, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Q. Khánh