Khánh thành Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Tuyên Quang 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.2, tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự buổi Lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Tuyên Quang cùng đông đảo nhân dân các dân tộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Công trình Nhà truyền thống của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được xây dựng trên tổng diện tích gần 3.700 mét vuông gồm: nhà truyền thống, nhà bia và các công trình phụ trợ.


Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ, công trình Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nằm trong quần thể Di tích Chiến khu Việt Bắc, là "địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cho lớp lớp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Công trình có ý nghĩa lớn về chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa uống nước nhớ nguồn, đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ, đặc biệt ghi nhớ công lao, đóng góp của những cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã hy sinh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tri ân sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng cán bộ của đồng bào các dân tộc chiến khu Việt Bắc nói chung và đồng bào các dân tộc thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 7.11.1948, Ban Chấp hành Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35 – CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) tại khu ATK, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng và nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương thuộc vùng an toàn khu. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Liên chi cơ quan Trung ương, Đảng bộ Chính – Dân – Đảng Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo TTXVN