Khánh Hòa: Sẽ chất vấn về chính sách hỗ trợ người dân và công tác khôi phục kinh tế 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ mới đây, sau khi rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VI, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định kỳ họp dự kiến diễn ra ngày 21 - 22.7 với các nội dung sau: xem xét, thông qua 11 báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của các cơ quan, đơn vị; thông báo của UBMTTQVN tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát; thảo luận, xem xét, quyết định 15 nghị quyết do thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình. Đối với hoạt động chất vấn, kỳ họp sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề: chính sách, chế độ hỗ trợ người dân và công tác khôi phục nền kinh tế, đặc biệt là du lịch tỉnh Khánh Hòa sau dịch Covid-19; vấn đề an ninh - trật tự trên địa bàn; công tác xử lý những sai phạm đối với các dự án đầu tư…

PHƯƠNG ANH

Truyền hình