Hải Phòng

Khai trương Cổng thông tin điện tử HĐND quận Hồng Bàng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 31.5, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng đã diễn ra Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử và trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Phạm Việt Hùng đã báo cáo quá trình xây dựng, giới thiệu tổng quan Cổng thông tin điện tử và trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận. Theo đó, Cổng thông tin điện tử HĐND quận Hồng Bàng có địa chỉ truy cập http://hdndhongbang.haiphong.gov.vn, có chức năng tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri. Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận có các chức năng chính như quản lý văn bản đi, đến; xử lý công việc; quản lý hồ sơ công việc và lịch công tác; hoạt động trao đổi thông tin nội bộ.


Khai trương Cổng thông tin điện tử  và Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận

Trong thời gian tới, quận Hồng Bàng tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng về việc áp dụng cổng thông tin điện tử, trang xử lý thông tin nội bộ của quận để nhân dân, cử tri trên địa bàn quận nắm được cùng tham gia thực hiện để cổng thông tin điện tử thực sự là kênh giao tiếp giữa cử tri và đại biểu HĐND quận trên môi trường mạng. Thông qua đó, cử tri có thể phản ánh yêu cầu, nguyện vọng chính đáng; đồng thời giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, quận sẽ tiếp tục tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để các thành viên sử dụng thành thạo hệ thống, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, từng bước xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cho biết, thành phố đang tích cực, nỗ lực chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến chương trình hành động cụ thể để thực hiện chính quyền điện tử. Việc HĐND quận Hồng Bàng xây dựng cổng thông tin điện tử sẽ giúp người dân, cử tri tiếp cận đầy đủ hoạt động của HĐND quận và đây cũng là nơi cử tri, nhân dân tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị đến cơ quan đại biểu của mình nhanh chóng, khách quan. Để cổng thông tin điện tử HĐND quận hoạt động có hiệu quả, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Bình yêu cầu, quận Hồng Bàng cần bám sát chỉ đạo Trung ương, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, thể chế góp phần xây dựng chính quyền điện tử đúng nghĩa. Trong đó, cần quan tâm tới yếu tố con người và có những biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Tin và ảnh: Bùi Linh