Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII

Khai thông rào cản, tạo động lực bứt phá 

Xem với cỡ chữ
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng từng là “Thủ đô Kháng chiến” của cả nước, trên con đường phát triển và hội nhập, Tuyên Quang đã từng bước huy động mọi nguồn lực và nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, mang lại đời sống ấm no cho người dân. Những nỗ lực đó đã được đại biểu đánh giá cao tại kỳ họp.

Những “con số biết nói”

Mở ra bức tranh kinh tế - xã hội của của tỉnh trong 6 tháng đầu năm là hàng loạt con số ấn tượng, kết quả này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.007,35 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố... Theo đánh giá của các đại biểu, đây là những “con số vàng” trong bối cảnh Tuyên Quang thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là tỉnh miền núi có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế; về mặt lợi thế địa chính trị thì Tuyên Quang không phải “mảnh đất vàng” trong thu hút “những đàn chim lớn” về làm tổ…


Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp Ảnh: Nguyễn Ánh

 Thời gian qua, HĐND tỉnh có nhiều đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát việc thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh; giám sát việc cụ thể hóa và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của HĐND. Đồng thời, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt hoạt động TXCT, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên đôn đốc , giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Chẩu Văn Lâm

Kết quả đó, không chỉ thể hiện sư chung sức, đồng lòng bám sát mục tiêu tăng trưởng của cả hệ thống chính trị. Thông qua những “con số biết nói” đã khẳng định sự không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương của HĐND tỉnh. Trong đó, các quyết sách đúng đắn đã thể hiện được “sức sống” mạnh mẽ trên vùng đất vốn nhiều gian khó.

Hơn nửa chặng đường đã đi qua, đây là thời điểm nước rút để tỉnh tập trung cao độ cho chặng đường về đích. Từ yêu cầu thực tiễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp lần này, HĐND dự kiến sẽ xem xét, quyết định 26 nghị quyết, đặc biệt là chủ trương tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và một số chủ trương trong phát triển kinh tế - xã hội… “Với nhiều nội dung quan trọng, đại biểu cần phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dành nhiều thời gian khai thác, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân, các dân tộc trong toàn tỉnh”, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Dồn lực cho các chỉ tiêu đạt thấp

Trên cơ sở những kết quả đã được, UBND tỉnh đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cuối năm trình kỳ họp để các đại biểu thảo luận, quyết định. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Nhất là các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và các vấn đề mà dư luận quan tâm…

Để thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm UBND tỉnh đã đề ra, tạo động lực cho bứt phá, Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh yêu cầu: UBND tỉnh cần quyết liệt khơi thông những vướng mắc đang cản trở sự phát triển chung như: Tăng trưởng kinh tế phát triển chưa bền vững, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, thậm chí có sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước; việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách về nông nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao; kiểm soát, khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm có mặt còn hạn chế; việc thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ, cũng như thi công một số công trình chưa đạt tiến độ, quyết toán công trình chưa đạt yêu cầu; chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến rõ nét; tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Chẩu Văn Lâm yêu cầu các cấp, ngành gấp rút đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp, tập trung cao độ với các chỉ tiêu đạt còn thấp, các chương trình còn chậm; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị. Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành, thực hiện thắng lợi cá mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh…

BÁCH HỢP - TRẦN TÂM