Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai phá tiềm năng, phát triển toàn diện 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Hà Trung đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức (25/27) các chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Hà Trung TRẦN DUY BÌNH về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ và định hướng phát triển thời gian tới.

- Xin ông cho biết kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI cùng những điểm nhấn về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả và tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 12.486,8 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015; bình quân hàng năm tăng 16% (đạt chỉ tiêu đại hội) và cao hơn nhiệm kỳ trước 1,2%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/người/năm (vượt chỉ tiêu đại hội), gấp 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn hoàn thành chỉ tiêu giao, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra hàng năm. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 992,25 tỷ đồng, tăng 15% so với dự toán giao. Công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống còn dưới 2%, giảm 3,5 lần so với năm 2015.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện tiếp tục phát triển, một số mô hình sản xuất mới được áp dụng mang lại hiệu quả tích cực. Hiện tại, Hà Trung đã và đang đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung; toàn huyện có trên 1.019 trang trại, gia trại với trên 1.076 ha; tăng 144 trang trại so năm 2015. Một số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm ước đạt 17,3% (vượt chỉ tiêu đại hội), năm 2020 giá trị sản xuất ước đạt 6.531,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2015. Trên địa bàn toàn huyện có 1.335 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trong đó, khu vực nhà nước 1 cơ sở (Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa) quy mô khoảng 550 lao động, hàng năm nộp ngân sách Nhà nước khoảng 400 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện có những sản phẩm xuất khẩu đổi mới như may mặc, giày da… Nhà máy thuốc lá cũng tăng cường, đưa ra sản phẩm mới như xì gà, thay đổi mẫu mã liên tục tạo dấu ấn sản phẩm địa phương cùng với một số sản phẩm OCOP như nếp cái hoa vàng quê hương, dầu lạc, cà gai leo... giai đoạn tới địa phương sẽ phấn đấu phát triển thêm 10 sản phẩm OCOP.

Cùng với nỗ lực phát huy thế mạnh sẵn có, cũng là phương án giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, Hà Trung chú trọng khai thác tiềm lực, thu hút đầu tư. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mang lại hiệu quả tích cực như dự đoán, đã thu hút được rất nhiều dự án đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tạo tiền đề, cơ sở để giai đoạn tới thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn.

Cơ sở hạ tầng trong nhiệm kỳ qua cũng được cải thiện rõ rệt, đầu tư gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới giao thông hiện đại, đồng bộ giúp đi lại thuận tiện giữ các xã với nhau, hạ tầng văn hoá giữa các trường học, trạm xá, hệ thống điện cũng được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc phát triển cả kinh tế - xã hội, văn hoá và du lịch.

- Qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết, Hà Trung còn vấn đề gì cần cải thiện, tập trung nguồn lực xử lý để đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo, thưa ông?

- Trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Hà Trung rút ra một số điểm cần tiếp tục chú tâm, đẩy mạnh. Thứ nhất, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị và các sản phẩm OCOP chưa nhiều; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt thấp, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực khẳng định thương hiệu hàng hoá trên thị trường. Số trang trại hiện tại của Hà Trung rất nhiều, với hơn 1.000 trang trại nhưng quy mô còn nhỏ. Việc tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao còn khiêm tốn. Như vậy, Hà Trung cần tập trung tích tụ đất đai, gắn kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của bà con vào trong chuỗi giá trị sản xuất, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, bảo đảm xây dựng thương hiệu, chất lượng quy mô về chiều sâu.

Thứ hai, Hà Trung có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch, với 363 di tích văn hoá, lịch sử, trong đó có nhiều di tích quốc gia, di tích của tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương, cơ sở lưu trú còn hạn chế, chưa có nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng, mang bản sắc của địa phương nên hiệu quả khai thác kinh tế từ du lịch chưa cao. Mặc dù lượng khách ghé thăm nhiều nhưng doanh thu chưa tương xứng, chưa có nhiều sản phẩm, chưa có sự gắn kết giữa các điểm với nhau để tạo thành tuyến cho khách du lịch lựa chọn.

Huyện Hà Trung quyết tâm hoàn thành được những nhiệm vụ và mục tiêu, phương hướng đề ra cho nhiệm kỳ 2020 – 2025  

Ảnh: Hải Yến 

- Thời gian tới, huyện cần làm gì để khắc phục những hạn chế và phát huy tốt thành quả lao động, sáng tạo của địa phương, qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, thưa ông?

Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội huyện Hà Trung (giai đoạn 2020 - 2025):

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 16% trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 600ha trở lên.

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 12% trở lên.

- Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021 - 2025 đạt 230 doanh nghiệp trở lên.

- Đến năm 2025, tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM đạt 100%; trong đó, 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 20% trở lên.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 80% trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1% trở lên.

- Trước hết, Hà Trung sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tốt việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hoặc kết hợp với nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và chủ trương tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ cao; phát huy hiệu quả kinh tế trang trại; xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, sẽ quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, cải thiện trực tiếp điều kiện sống, thay đổi tư duy, nếp sống của người dân nông thôn; hoàn thành và nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra đến năm 2025.

Thứ hai, huyện sẽ tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thị trấn Hà Trung; xây dựng thị trấn Hà Long, Hà Lĩnh gắn với phát triển du lịch và dịch vụ. Phát triển tụ điểm kinh tế tại khu vực Gũ (Lĩnh Toại), Cừ (Yên Dương) và trung tâm các xã theo hướng đô thị; hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế phát triển công nghiệp và dịch vụ mới theo thế mạnh của huyện, tạo nền hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Thứ ba, huyện sẽ tập trung huy động các nguồn lực, làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo, phục dựng các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ du lịch. Xây dựng các điểm du lịch trên địa bàn huyện gắn với hệ thống các tuyến du lịch của tỉnh và khu vực; xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương đa dạng, phong phú và các cơ sở lưu trú phục vụ phát triển du lịch, khai thác thế mạnh mà địa phương chưa được phát huy.

Thứ tư, một yếu tố quan trọng là xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ ở tất cả các khâu, đặc biệt là khâu đánh giá cán bộ và luân chuyển cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện quyết tâm hoàn thành được những nhiệm vụ và mục tiêu, phương hướng đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; cải thiện chất lượng cuộc sống người dân và tiếp tục đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn; tranh thủ thời cơ thuận lợi để xây dựng quê hương Hà Trung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 - Xin cảm ơn ông

Hải Yến