Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 47.