Khai mạc Phiên họp thứ 45 của UBTVQH Khóa XIII 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO)- Sáng 17.2, tại nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH tiến hành Phiên họp thứ 45.

Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Phiên họp lần này, UBTVQH sẽ làm việc trong 5 ngày, cho ý kiến về: đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến đối với nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ; Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của QH; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Tờ trình của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành kiểm sát nhân dân; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của Chủ tịch Nước; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011- 2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, Phiên họp lần này, UBTVQH xem xét, thông qua những nội dung quan trọng để chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp cuối cùng của QH Khóa XIII, quyết định cho thành công của nhiệm kỳ này là tổng kết nhiệm kỳ công tác của QH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Tổng kiểm toán nhà nước. Chủ tịch QH tin tưởng, nếu tổng kết tốt có nghĩa là chúng ta đánh giá tốt những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục để QH Khóa XIV rút ra được kinh nghiệm, kế tục QH 13 khóa và 70 năm truyền thống QH Việt Nam. 

Về lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu của Dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu của Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu của Dự án Luật Dược (sửa đổi).

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của QH, UBTVQH và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, QH Khóa XIII.

Với khối lượng công việc lớn và quan trọng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, UBTVQH với tinh thần trách nhiệm cao để tiếp tục đóng góp quan trọng để kỳ họp thành công. Trên cơ sở nhiệm kỳ khóa trước, với những công việc mới, quyết tâm và đóng góp mới thực thi nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại làm cho đất nước tiếp tục hòa bình, thịnh vượng phát triển kinh tế trong không khí phấn khởi thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ngay sau khai mạc, UBTVQH đã cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Kim Xuyến