Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI