Quảng Bình

Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 7.7, tại TP Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Bình đã khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII. Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật cùng toàn thể đại biểu HĐND tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Thời gian còn lại đến hết năm 2020 không còn nhiều, có ý nghĩa hết sức quan trọng để phấn đấu “về đích” kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với kết quả cao nhất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình; phân tích sâu sắc những mặt hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020… Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung kỳ họp.

Các đại biểu chào cờ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang cho biết: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 3,38% so với cùng kỳ (Kế hoạch cả năm tăng 7,4%, thực hiện cùng kỳ 6,32%); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,21% so với cùng kỳ (Kế hoạch cả năm tăng 4,0%, thực hiện cùng kỳ 4,12%). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,0% so với cùng kỳ (Kế hoạch cả năm tăng 8,5%, thực hiện cùng kỳ 6,7%). Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ giảm 1,09% so với cùng kỳ (Kế hoạch cả năm tăng 7,2%, thực hiện cùng kỳ 6,71%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9.440 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ, đạt 42,9% kế hoạch (kế hoạch 22.000 tỷ đồng). Thu ngân sách trên địa bàn 2.765,6 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ, đạt 50,3% dự toán địa phương (dự toán cả năm 5.500 tỷ đồng). Giải quyết việc làm cho 12.845 lao động, đạt 36,7% KH (KH cả năm 35.000 - 36.000 lao động)...

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực đất đai được quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện, đã từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Hoạt động khoa học - công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất, đời sống...

Toàn cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, giá trị sản xuất khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng âm so với cùng kỳ (-1,09%); một số khoản thu ngân sách nhà nước đạt thấp so kế hoạch; nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu;... một bộ phận người lao động phải ngừng việc, dừng hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc rơi vào tình trạng thất nghiệp; việc áp dụng các biện cách ly, giãn cách xã hội đã làm gián đoạn, ngưng trệ nhiều hoạt động đối ngoại của tỉnh; nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao bị hoãn, hủy; học sinh, sinh viên phải nghỉ học dài ngày ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch dạy và học của các nhà trường; công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ còn chậm; năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời thực tiễn đổi mới; đầu tư của xã hội, nhất là của các doanh nghiệp cho hoạt động khoa học và công nghệ còn thấp...

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu cố gắng hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu cây trồng giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến sản xuất, tiêu thụ, theo hướng tăng diện tích sản xuất các loại cây trồng có khả năng tiêu thụ nội địa tốt; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hoá trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…

Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phục vụ tốt chỉ đạo, điều hành của các cấp... Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…                    

Diệp Anh

Truyền hình