Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 8.7, tại Hội trường UBND TP Thái Nguyên, HĐND tỉnh Khóa XIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 11. Dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc.
Toàn cảnh Kỳ họp

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7,3%

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã bước đầu thành công trong thực hiện các mục tiêu. Cụ thể, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã kiểm soát và khống chế thành công dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân. Kinh tế vẫn bảo đảm tăng trưởng, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vẫn bảo đảm tăng trưởng, ước đạt 2,63%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 334,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, bằng 41,7% kế hoạch cả năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 13,3 nghìn tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ, bằng 38,2% kế hoạch cả năm. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 6.552 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ, bằng 42,1% dự toán năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm còn thấp so với mục tiêu cả năm, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng do Covid-19. Để phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7,3% của cả năm 2020 cần phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao của các ngành, lĩnh vực.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra, 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, ưu tiên tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập cản trở doanh nghiệp phát triển, để khôi phục và phát triển sản xuất; Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tập trung thực hiện các giải pháp nâng cap thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  (PCI), chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức; Thu hút đầu tư, ưu tiên quỹ đất tại  Khu công nghiệp Sông Công II để thu hút các dự án đầu tự thuộc các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo và công nghiệp phụ trợ…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Dồn lực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: 2020 là năm cuối trong cả nhiệm kỳ 5 năm, đây là năm  và có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Kỳ họp phải đánh giá thật đúng về thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta, cụ thể, trước những thuận lợi, khó khăn, và thách thức đan xen, bên cạnh những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19, đang xuất hiện những cơ hội để đón nhận làn sóng đầu tư mới do sự dịch chuyển đầu tư FDI; xuất hiện những cơ hội trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, thương mại điện tử…từ đó các ngành, các cấp cần có sự định hướng, chỉ đạo linh hoạt, nhạy bén kịp thời để nắm bắt các cơ hội này.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Bên cạnh đó, tập trung, dồn lực để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các khó khăn mới xuất hiện do tác động của đại dịch covid-19. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực đất đai, khoáng sản; tập trung thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo công khai minh bạch đặc biệt là trong  các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế… Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng thu ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, làm tốt công tác giáo dục - đào tạo, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn. Gắn giải quyết việc làm với nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có tay nghề cao.

+ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức trong 3 ngày (từ 08.7-10.7.2020), sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 37 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Chi An - Thảo Anh