Khai mạc Hội nghị công tác tổ chức cán bộ ngành y tế năm 2019 

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 24.7, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Y tế đã khai mạc Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2019. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong những năm qua, ngành y tế đã thực hiện tập trung, quyết liệt đổi mới Nghị quyết của Trung ương về phát triển y tế và dân số trong tình hình mới. Theo đó, hệ thống tổ chức bộ máy từ tuyến Trung ương tới tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã đã được xây dựng tinh gọn, giảm bớt đầu mối, hoạt động hiệu quả và chất lượng cao.

Thứ hai là đổi mới toàn diện cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ và đưa tiền lương vào kết cấu giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm lo bảo hiểm cho người nghèo, người cận nghèo, người thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thực hiện cắt giảm số người hưởng lương từ ngân sách, giảm chi phí từ ngân sách khoảng 3.000 tỷ mỗi năm đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và ước tính ít nhất 15.000 tỷ đối với hệ thống y tế địa phương.

Thứ ba là đổi mới toàn diện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và ODA, kết hợp công tư, thay đổi hẳn bộ mặt của các cơ sở y tế từ Trung ương tới tỉnh, huyện và sắp tới là hệ thống tuyến xã. Thứ tư là ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong chữa bệnh và phòng bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo, ung thư, đột quỵ đặc biệt là trong lĩnh vực dự phòng, sản xuất vaccine và khống chế những bệnh dịch mới nổi.


Bộ trưởng bộ y tế tặng cờ thi đua cho một số đơn vi

“Kết quả rất đáng vui mừng là cuối năm 2018, chỉ số PAPI về sự hài lòng của bệnh nhân sau khi điều trị tại cơ sở tuyến tỉnh, huyện đạt trên 80%; đối với đánh giá về tính công khai minh bạch thì tỷ lệ chi tiêu cực với cơ sở khám chữa bệnh tại tuyến huyện giảm từ 16% xuống còn 0,4%. Đạt được những thay đổi như vậy là nhờ sự nỗ lực của toàn ngành y tế trong đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và được sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban bộ ngành và lãnh đạo địa phương” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ ngành y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế Phạm Văn Tác cho biết, năm 2019, ngành y tế đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được Đảng và Chính phủ ghi nhận. Cụ thể, về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, ngành y tế đã thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy Trung ương gồm bộ máy quản lý hành chính tại Bộ Y tế và khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Bộ Y tế hiện có Đảng ủy Bộ Y tế và 20 tổ chức hành chính gồm 8 Vụ, 9 Cục, 1 Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Số lượng phòng trong các Vụ, Cục của Bộ được sắp xếp, thu gọn từ 94 xuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng tương đương 37,2% và giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành, là cơ sở thực hành của các Trường Đại học Y Dược và một số bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện hạng đặc biệt. Dự kiến, khi thực hiện lộ trình trên, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thay vì 82 đơn vị như hiện nay. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức thực hiện việc đổi mới, săp xếp hệ thống y tế địa phương từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã. Qua đó tinh gọn, kiện toàn lại bộ máy, đồng thời tăng cường đội ngũ nhân lực trực tiếp làm công tác chuyên môn, tiết kiệm được ngân sách Nhà nước.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, Bộ đã thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế hành chính so với năm 2015. Hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức đã giảm (do thực hiện chính sách tinh giản biên chế và do nghỉ hưu, thôi việc).

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-BNV ngày 7.6.2018 của Bộ Nội vụ giao biên chế viên chức cho Bộ Y tế 20.877 người làm việc và 1.447 lao động hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngày 14.5.2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-BYT về việc giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ gồm 53 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, 4 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục. Với số lượng người làm việc đã giao là 14.105 người làm việc và 1.144 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Số lượng người làm việc có mặt đến 31.12.2018 là 19.829 viên chức, 1.351 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 5.697 hợp đồng lao động chuyên môn.

Có 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã được phê duyệt Đề án vị trí việc làm, trong đó, tỷ lệ cơ cấu viên chức chuyên môn chiếm trên 65% để bảo đảm thực hiện cải cách hành chính, tăng cường chất lượng nhân lực có trình độ chuyên môn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế đang tích cực triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm ngành y tế; vị trí việc làm của các đơn vị hành chính trong ngành y tế.

Thảo luận tại Hội nghị, không ít ý kiến cho rằng, mặc dù đã đạt được những thành công, thực hiện 3 đột phá chiến lược đó là thay đổi đột phá về thể chế, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và nhân lực cùng với thực hiện Nghị quyết 18, 19, 20, 21 và một số Nghị quyết Trung ương khác nhưng công tác tổ chức cán bộ còn một số khó khăn. Thứ nhất là do sát nhập đơn giản đầu mối, giảm cán bộ làm quản lý, gây tâm tư, xáo trộn trong đội ngũ cán bộ tại tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Thứ hai là thực hiện cơ chế tinh giản biên chế - đây là chủ trương đúng để từ đó có ngân sách cho cán bộ nhưng với ngành y tế thì chỉ tiêu giường bệnh còn thấp so với quốc tế. Do đó mục tiêu chúng ta là tăng cơ sở khám chữa bệnh, tăng giường bệnh, tăng thêm trạm y tế xã phường và dịch vụ về phòng, bệnh chữa bệnh đòi hỏi phải tăng thêm về nhân lực. Mặt khác để bảo đảm chăm sóc sức khoẻ toàn diện, mỗi bác sĩ thì có 1,5 điều dưỡng và 1 bệnh nhân có 3 người chăm sóc. Nếu thực hiện giảm biên chế cơ học, hàng năm giảm 10% thì đó là khó khăn vô cùng lớn đối với việc phát triển số giuờng bệnh, số cơ sở khám chữa bệnh, nhằm hướng tới chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Thứ ba là vấn đề hợp đồng lao động chuyên môn, trong chủ trương chung là ngành y tế không được hợp đồng chuyên môn trong khi chúng ta đang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, các giám đốc tự chủ cũng muốn nguồn thu tăng lên. Song, có một số trường hợp như bác sĩ nghỉ hưu, chuyên gia cao cấp - “vốn quý lao động” để tạo sự đột phá về lao động và chiến lược phát triển về nguồn nhân lực thì lại không được phép ký hợp đồng lao động. Như vậy, rất khó khăn trong việc tạo đột phá về chuyên môn và nếu không tận dụng về nhân lực sẽ “chảy máu chất xám”, không giữ chân được cán bộ giỏi và thạo nghề.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, trước những mâu thuẫn giữa thực tiễn và chính sách như trên, Bộ Y tế cũng đang tìm cách tháo gỡ với Bộ Nội vụ, để có những chính sách đồng bộ nhưng cũng xét tới tính riêng đặc thù bởi ngành y tế là ngành dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và đang tiên phong trong đột phá về cơ chế tài chính, giá dịch vụ tính đúng tính đủ và giảm tối đa toàn bộ số người hưởng lương từ ngân sách đối với các đơn vị tự chủ. Hiện Bộ Y tế đã phê duyệt 4 đơn vị tự chủ hoàn toàn cả về đầu tư, chi thường xuyên để nghiên cứu mô hình xây dựng Đề án tự chủ với toàn ngành y tế.

“Cán bộ và bộ máy tổ chức là yếu tố quyết định hàng đầu đối với sự thành công của ngành y tế. Trước những thành tựu và khó khăn, chúng ta cần đề ra những giải pháp thiết thực, đổi mới bộ máy, tinh giản nhưng không đơn giản, tiết kiệm biên chế nhưng không tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm chi nhưng không được tiết kiệm chi đối với sức khoẻ con người. Ngành y tế cần phải đổi mới toàn diện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ - vốn quý nhất con người” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao Bằng khen ghi nhận cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

Tin và ảnh Thảo Mộc