Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh 

Xem với cỡ chữ
Ngày 30.7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện, các thành viên Đoàn công tác số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tham dự đại hội có 235 đại biểu đại diện cho 15.042 đảng viên thuộc 60 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Trước khi vào hội trường, các đại biểu đã thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được thời gian qua, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của huyện Đông Anh anh hùng và những thành tích đã đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sớm xây dựng huyện Đông Anh trở thành đô thị thông minh, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy (khóa XXVIII), Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Nguyễn Văn Quang cho biết, căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, Đảng bộ huyện Đông Anh xác định quyết tâm chính trị, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển giai đoạn 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy (khóa XXVIII), Chủ tịch UBND huyện Lê Trung Kiên cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2015-2020 ước đạt 156.075 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/ năm, vượt 1,7% so với chỉ tiêu đề ra (8,5%) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố (7,37%). Năm 2016, huyện Đông Anh được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII đã ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 15 đề án thành phần, 24 đề án đầu tư xây dựng xã, thị trấn thành phường…

Dự thảo Báo cáo xác định mục tiêu, 10 nhóm chỉ tiêu trong giai đoạn 2020-2025 với quyết tâm huy động hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững với tốc độ bình quân đạt 10,2%-10,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng/người/năm.

Đảng bộ huyện cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 15 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trên. Trong đó, Đông Anh quyết tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế đô thị nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để trở thành một quận của Thủ đô.

 

Tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, sức bật mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, huyện Đông Anh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa với thành Cổ Loa linh thiêng đã hai lần được chọn làm kinh đô nước Việt. Đây còn là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng, là quê hương sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhân tài, danh nhân văn hóa nổi tiếng, nhiều người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước.

Biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, thời gian tới, bên cạnh điều kiện có nhiều thuận lợi, huyện Đông Anh còn không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, kinh tế trên địa bàn phát triển nhưng chưa tương xứng với vị trí tiềm năng, thế mạnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư chưa tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sản xuất nông nghiệp chậm hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao. Các cụm công nghiệp chưa hiện đại, hiệu quả chưa cao. Thu ngân sách chưa bền vững, tỷ trọng thu từ đất còn lớn (55%) và mới chỉ bảo đảm 75% chi ngân sách của huyện...

Cơ bản nhất trí với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất nhận thức và hành động.

Nhấn mạnh thêm ba vấn đề quan trọng cần tập trung làm rõ và thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Đảng bộ huyện cần tăng cường xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành văn bản; chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp.

Yêu cầu quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, sâu sát của toàn Đảng bộ huyện và Đảng bộ thành phố trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề, trước hết là 15 đề án thành phần, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt yêu cầu. Huyện tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng.

Đồng chí Vương Đình Huệ gợi ý, huyện cần khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đô thị, trong đó tập trung vào các loại hình: Cây cảnh, cây đô thị, hoa và các loại hình sản xuất theo mô hình công nghệ, tiết kiệm diện tích đất sử dụng; khai thác, phát huy có hiệu quả các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý, huyện nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội của nhân dân, tạo nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc để xây dựng Đông Anh trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc Thủ đô, điểm nhấn là các đô thị thông minh, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp. Đồng chí đề nghị huyện chủ động đề xuất với thành phố một số cơ chế, chính sách theo hướng tăng cường phân cấp để huyện sớm hoàn thành các tiêu chí phát triển thành quận.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, cùng với việc thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị, đại hội cần dành thời gian thích đáng thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là công tác bầu cử, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh sẽ thành công tốt đẹp, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sức bật mới để đạt được nhiều thành công mới; đưa huyện sớm thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; là thành phố thông minh, hiện đại bên bờ Bắc sông Hồng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh (khóa XXVIII) Nguyễn Văn Quang thay mặt đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và phát triển huyện xứng đáng với sự tin tưởng của đồng chí và kỳ vọng của cán bộ, nhân dân.

PHI LONG