Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay 13.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội còn có: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 186 đại biểu đại diện cho 6.617 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Hàm Yên.

Toàn cảnh Đại Hội
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX; xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện khóa XX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; bầu BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo trước Đại hội, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Yên Hà Phúc Phình cho biết, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ huyện kết nạp được 918 đảng viên, đạt 141% kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, huyện đã thực hiện sắp xếp 5 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, sắp xếp 40 điểm trường mầm non, tiểu học, sáp nhập giảm 38 thôn, tổ dân phố, giảm 184 người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 31,4 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân 6,5%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vượt mục tiêu Nghị quyết, tăng trưởng bình quân 6,1%/năm, đã trồng 12.990 ha rừng, vượt mục tiêu đề ra, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 60%, triển khai cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn Quốc tế FSC đạt trên 3.650 ha. Hết năm 2020, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 5,4 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với nguồn vốn của Nhà nước, huyện còn huy động đóng góp của nhân dân xây dựng 126,5 km đường bê tông giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; nâng cấp, sửa chữa 21 công trình thủy lợi, kiên cố 107,9 km kênh mương, 69 công trình trường lớp học, 175 công trình nhà văn hóa, 11 công trình chợ nông thôn.

Từ 2016 - 2020, lượng khách du lịch của huyện đạt 530.000 lượt người, doanh thu từ du lịch đạt trên 441 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước 2.300 tỷ đồng, đạt mục tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 85 tỷ đồng, vượt 26,8% so với mục tiêu Nghị quyết, tăng bình quân 11,2%/năm. Công nghiệp có bước phát triển, tập trung một số lĩnh vực có tiềm năng; thu hút một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện như dự án sản xuất giầy xuất khẩu, nhà máy thủy điện, nhà máy sản xuất gạch, chế biến gỗ... Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.230 tỷ đồng, bằng 113% mục tiêu Nghị quyết, tăng bình quân 6,2%/năm.

Giáo dục và đào tạo cũng được Đảng bộ huyện quan tâm và có những chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên, đến nay huyện có 51% số trường học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm và sự tham gia của cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ từ 33,44% giảm xuống 12,04% vào cuối năm 2020 (trong 5 năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 21,4%), vượt mục tiêu đề ra. 

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ huyện Hàm Yên xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững; thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án công nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ, tập trung thương mại, du lịch, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị. Nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị, xã hội.

Đại hội cũng đề ra khâu đột phá đó là: “Xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế”. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy​ Nguyễn Hồng Thắng tặng Đại hội hoa và bức tranh Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy​ Nguyễn Hồng Thắng tặng Đại hội hoa và bức tranh "Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang"

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hàm Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của huyện trong 5 năm tới là tập trung xây dựng huyện đạt nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng cho rằng, huyện cần phải có các giải pháp hiệu quả huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và toàn dân tham gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Bí thư Huyện ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm, góp phần đưa huyện Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025.

Dương Lê