Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII 

Xem với cỡ chữ
* Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự

 Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 6.8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII của Đảng (lớp 1 và lớp 2).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự lễ khai giảng 
Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương Khóa XII đã nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Hai lớp bồi dưỡng đầu tiên trong Chương trình Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII sẽ được tổ chức từ nay cho đến khoảng đầu năm 2020. Học viên là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, giai đoạn 2020 - 2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2026.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp học quan trọng này. Các đồng chí tham gia lớp học này được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các đồng chí. Càng vinh dự bao nhiêu các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm của mình”; yêu cầu các học viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, lớp bồi dưỡng sẽ thực sự là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp thu những kiến thức của lớp học, các học viên sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác. Bên cạnh đó, các học viên còn có trách nhiệm đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp bồi dưỡng. Đây là căn cứ quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lớp học có những điều chỉnh, bổ sung đối với các lớp sau.

Theo TTXVN