Kết luận sai phạm tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Bộ Công thương đã công bố Kết luận Thanh tra số 3202/KL-BCT với nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công tác tổ chức cán bộ… tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM).

Trước đó, Bộ Công thương đã tiến hành thanh tra Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2018 sau khi có nhiều dấu hiệu vi phạm. Mặc dù kết quả kinh doanh hợp nhất tại VEAM hàng năm đều có lãi, tuy nhiên thu nhập chủ yếu do lợi nhuận từ các công ty liên doanh như dự án Toyota, Honda, Ford... mang lại. Trong khi đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều đơn vị thuộc VEAM không đạt hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Quá trình quản lý, điều hành tại VEAM và một số đơn vị thành viên còn tồn tại nhiều sai phạm, thiếu sót. Cụ thể, có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ… gây thiệt hại, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Sau kết luận thanh tra, Bộ Công thương đã yêu cầu VEAM và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung Kết luận Thanh tra. Đồng thời, Bộ Công thương cũng đã tiếp tục chuyển một số vụ việc sang Bộ Công an để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế. Trước đó ngày 10.12.2018, Bộ Công thương đã chuyển một số sai phạm sang Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ.

Thùy Linh