Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện thế giới

IPU và nỗ lực trao quyền cho thanh niên 

Xem với cỡ chữ
Tuổi trẻ là tương lai của bất kỳ nền dân chủ nào. Những người trẻ của ngày hôm nay có thể là những nhà lãnh đạo của ngày mai và họ sẽ có những ý tưởng mới để giải quyết những vấn đề mà thế giới đang đối mặt. Tuy nhiên, với chỉ khoảng 2% nghị sĩ trên thế giới dưới 30 tuổi, những người trẻ tuổi vẫn còn thiếu đại diện nghiêm trọng trong các cơ quan lập pháp cũng như trong các cơ quan ra quyết định của các quốc gia, điều này có thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp và hiệu quả của thể chế. Trăn trở trước thực trạng đó, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy các quốc gia trao quyền nhiều hơn cho thanh niên.

Rào cản bởi định kiến

Báo cáo của IPU chỉ ra hiện trạng tham gia của thanh niên vào Quốc hội khi mà thế giới ngày nay có nhiều người trẻ tuổi hơn nhưng họ lại ít có cơ hội được đại diện trong Quốc hội. Theo dữ liệu của IPU, chỉ 2,2% nghị sĩ trên thế giới dưới 30 tuổi. Nghiên cứu của IPU cũng cho biết hơn 30% các Quốc hội đơn viện và các hạ viện -  cùng hơn 3/4 các thượng viện không có nghị sĩ trẻ dưới 30 tuổi. Ở tất cả các độ tuổi, nam giới luôn nhiều hơn nữ giới ở cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng mừng là tỷ lệ nam và nữ nghị sĩ đang cân bằng hơn ở nhóm tuổi trẻ. Điều này cho thấy, sự tham gia gia tăng của thanh niên có thể là một phương tiện để đạt được bình đẳng giới thực sự trong chính trị. Trong 5 năm kể từ khi IPU bắt đầu thu thập dữ liệu về sự tham gia của thanh niên vào các nghị viện, xu hướng toàn cầu đang chuyển dần theo hướng tích cực. Năm 2018, tỷ lệ nghị sĩ trẻ dưới 30 tuổi độ tuổi tăng từ 1,6% lên 2,2% năm 2014. Tỷ lệ nghị sĩ trẻ dưới 40 tuổi độ tuổi tăng từ 12,9% lên 15,5%.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của IPU cũng chỉ ra một số rào cản tuổi trẻ phải đối mặt mặc dù những điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng có một số thách thức chung như rào cản pháp lý ở nhiều quốc gia, với 65% các quốc gia có tuổi tối thiểu để giữ chức vụ cao hơn tuổi bầu cử. Trên toàn cầu, những người trẻ phải chờ đợi trung bình 3, 4 năm sau khi họ đủ điều kiện bỏ phiếu trước khi có thể nhậm chức ở hạ viện. Còn ở thượng viện, thời gian chờ đợi này còn dài hơn, ở mức 9,7 năm. Chính trị cũng thường được coi là không gian cho những người có kinh nghiệm. Kết quả là, những người trẻ tuổi bị gạt ra ngoài lề một cách có hệ thống vì tuổi tác, cơ hội hạn chế và nhận thức thiếu kinh nghiệm. Ngoài ra đối với các nữ nghị sĩ, đặc biệt là phụ nữ trẻ, thường phải đối mặt với các rào cản như phân biệt đối xử về giới và các hình thức bạo lực trên cơ sở giới khác ngăn cản.

Hội nghị thường niên Nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Paraquay năm 2019  

Nguồn: IPU

Từ một nghị quyết 10 năm tuổi…

Trước tình hình đó, năm 2010 IPU đã thông qua nghị quyết Sự tham gia của thanh niên vào tiến trình dân chủ tại Đại hội đồng IPU lần thứ 122 ở Thái Lan. Nghị quyết này kêu gọi Quốc hội, Chính phủ và các đảng phái chính trị thực hiện hành động pháp lý và chính sách toàn diện để tăng cường sự tham gia của thanh niên vào chính trị. Không chỉ kêu gọi tăng cường tham vấn thanh niên trong các tiến trình chính trị bằng cách kêu gọi tăng cường đại diện trực tiếp của thanh niên trong việc ra quyết định, Nghị quyết này cũng đề xuất các biện pháp cụ thể, như tỷ lệ tối thiểu thanh niên, điều chỉnh độ tuổi tối thiểu có thể tham gia vào Quốc hội. Vào ngày 12.8 vừa qua, Ngày Quốc tế Thanh niên 2020, IPU đã kỷ niệm 10 năm sự ra đời của Nghị quyết.

… đến Diễn đàn Nghị sĩ trẻ

Sự ra đời của Nghị quyết đã đặt nền móng cho việc thành lập Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của IPU sau đó vào năm 2013. Diễn đàn đã trở thành một cơ quan theo luật định của IPU cam kết trao quyền cho thanh niên.

Vào năm 2018, IPU đã thông qua các sửa đổi đối với Quy chế của mình để nâng cao số lượng và vai trò của các nghị sĩ trẻ tại Đại hội đồng. Cụ thể, Chủ tịch của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, một cơ chế của IPU sẽ có được một chiếc ghế ủy viên đương nhiên trong Ban Chấp hành của tổ chức này. Ngoài ra, các phái đoàn tham gia Hội nghị IPU được hưởng lợi từ số phiếu bổ sung và thời gian phát biểu khi họ có các nghị sĩ trẻ trong hàng ngũ của họ.

Đạt Quốc