Huy động nguồn lực trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi 

Xem với cỡ chữ
Chiều 15.7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ về triển khai thực hiện Luật Trẻ em đã làm việc với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh dẫn đầu Đoàn khảo sát.

Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Lương Phan Cừ, qua 27 năm hình thành và phát triển, đến nay Hội đã phát triển được 46 hội viên tổ chức là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cấp tỉnh (thành), 290 Hội cấp huyện, 1.948 hội cấp xã, 1.514 chi hội ở thôn, xóm và 5.010 hội viên tổ chức khác, 560.204 hội viên cá nhân. Từ năm 2012 đến tháng 6.2019, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cùng các hội thành viên trong cả nước đã vận động được hơn 3.332 tỷ đồng, trong đó bằng tiền khoảng 40%, hiện vật chiếm khoảng 60%, vận động trong nước chiếm khoảng 80%, vận động ngoài nước chiếm khoảng 20%.


Toàn cảnh buổi làm việc

Từ nguồn lực huy động được, Hội đã tập trung thực hiện các chương trình trợ giúp trọng tâm về y tế; trợ giúp phương tiện đi lại; cải thiện ăn, ở, sinh hoạt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; trợ giúp sinh kế, giảm nghèo; và trợ cấp thường xuyên cho 226.958 người với tổng số tiền 94,8 tỷ đồng (ngoài trợ cấp của Nhà nước). Về trợ cấp giáo dục, Hội đã tặng 30.662 xe đạp cho trẻ mồ côi, khuyết tật (có khả năng sử dụng) để các em có phương tiện đi học, với tổng trị giá 44,5 tỷ đồng; tặng 112.179 suất học bổng, với tổng trị giá 91,3 tỷ đồng; thăm, tặng quà, sách vở cho các em mồ côi, khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn cho gần 2,9 triệu lượt người, với tổng số tiền 593 tỷ đồng. Nhiều tỉnh, thành Hội đã triển khai và mở rộng việc tặng học bổng thường xuyên cho học sinh sinh viên nghèo...

Tuy nhiên, hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi còn có những khó khăn: 17 địa phương chưa thành lập được Hội; có địa phương đã tiến hành sáp nhập một số hội vào làm một, nhiều hội mất vai trò tác dụng trong thực tế, hiệu quả suy giảm rõ rệt... Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật về Hội làm căn cứ cơ sở cho việc thành lập và hoạt động của các Hội trong thời gian tới; đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tăng cường giám sát thực hiện Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em và các chương trình đề án của Chính phủ liên quan đến người khuyết tật và trẻ em, bởi nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2020 chưa đạt do nhận thức của các ngành, cơ quan ở địa phương, cơ sở chưa đầy đủ.


Tặng quà hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đánh giá cao những cố gắng của Hội trong việc kết nối, huy động các nguồn lực trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi. Đoàn cũng quan tâm tới chính sách của Nhà nước, cơ chế đặt hàng đối với Hội; việc vận động các nguồn lực quốc tế... Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Ngô Thị Minh mong Hội tiếp tục đẩy mạnh vai trò đầu mối, giúp các cán bộ làm công tác xã hội ở cơ sở ngày càng chuyên nghiệp. Thời gian tới, Hội cũng cần làm rõ nhóm đối tượng để trợ giúp, đặc biệt là đối tượng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật bị xâm hại, bạo hành, để có sự trợ giúp sâu...

Nhân dịp này, thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Đoàn thay mặt Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tặng quà hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

Tin và ảnh: Ng. Phương