Hướng tới Ngày kỹ năng thanh niên thế giới:

Kỹ năng tay nghề còn hạn chế 

Xem với cỡ chữ
Phát triển kỹ năng nghề, đặc biệt là kỹ năng nghề cho thanh niên luôn là sự quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, của Liên Hợp Quốc và các cơ quan, tổ chức quốc tế khác. Mặc dù vậy, số lượng thanh niên không có việc làm ngày càng gia tăng, một trong những nguyên nhân quan trọng đẫn đến tình trạng này là do kỹ năng tay nghề còn hạn chế.

Tình trạng thất nghiệp của thanh niên ngày một gia tăng

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, lao động trong độ tuổi thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) chiếm khoảng 16% lao động toàn cầu. Sự tham gia tích cực của thanh niên vào phát triển bền vững là trọng tâm để có được xã hội ổn định, ngăn ngừa các thách thức và khó khăn đối với phát triển bền vững, bao gồm các tác động của biến đối khí hậu, thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng giới, xung đột và di cư.

Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp của thanh niên ngày một gia tăng, có khả năng trở thành một trong những thách thức lớn nhất cho các nền kinh tế và xã hội, không chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát triển. Nguyên nhân quan trọng là do kỹ năng tay nghề của thanh niên còn hạn chế, chưa thích ứng với yêu cầu của thế giới việc làm. Thực tế đó cho thấy, cần phải có sự quan tâm đặc biệt đến phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.

Chính vì vậy, tại phiên họp toàn thể vào ngày 18.12.2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua 1 Nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15.7 là ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day). Đây được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu sự quan tâm của toàn cầu đối với đầu tư phát triển kỹ năng cho thanh niên.

Trên thế giới, gần 73 triệu thanh niên đang ở trong tình trạng thất nghiệp trong khi mỗi năm thị trường lao động đón nhận thêm 40 triệu lao động mới. Để giải quyết vấn đề thất nghiệp, ít nhất 475 triệu việc làm mới cần được tạo ra trong thập kỷ tới. Vì vậy, Liên Hợp Quốc huy động tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức hệ thống, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, cũng như xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức do thanh niên lãnh đạo, kỷ niệm Ngày kỹ năng thanh niên thế giới theo cách phù hợp, bao gồm thông qua giáo dục, các chiến dịch, hoạt động tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Nhiều sự kiện được tổ chức

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia và toàn cầu; đồng thời góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn thế giới cũng như tháo gỡ các vướng mắc, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nên việc kỷ niệm Ngày kỹ năng thanh niên thế giới 17.7.2020, UNESCO và WORLDSKILLS đã tổ chức chuỗi các tọa đàm trực tuyến về phát triển kỹ năng cho thanh niên kiên cường trong kỷ nguyên Covid-19 theo các chủ đề như sau:

- Đánh giá các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đại dịch Covid-19 ở các bối cảnh quốc gia khác nhau.

- Chia sẻ các kinh nghiệm tốt về cách thức đối phó với đại dịch. Ví dụ, làm thế nào các tổ chức đã cung cấp học tập từ xa trong các kịch bản phi công nghệ, công nghệ thấp và công nghệ cao; cách hỗ trợ các giáo viên và giảng viên, bảo đảm cho thanh niên có cơ hội được tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp có chất lượng.

- Đánh giá của doanh nghiệp và các bên liên quan về tác động của đại dịch đối với lĩnh vực của họ và những thay đổi về nhu cầu kỹ năng trong tuyển chọn lao động trong tình hình mới; ý kiến từ những người trẻ tuổi về những hy vọng, cơ hội và những lo sợ về tương lai phía trước.

Thí sinh VN dự kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 11 tại Malaysia
Thí sinh Việt Nam dự kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 11 tại Malaysia

Đối với Việt Nam, từ năm 2019 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã và đang tiến hành các hoạt động sau để hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới. Cụ thể, năm 2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, các chuyên gia về lao động, giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo về kỹ năng nghề cho thanh niên trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế vào ngày 15.7.2019.

Năm 2020, nhằm thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai tổ chức một số hoạt động hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới, cụ thể như tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong tình hình mới và hội nhập quốc tế” vào ngày 14.7.2020 tại Hà Nội; tổ chức một số hoạt động truyền thông với thông điệp “Kỹ năng nghề cho thanh niên - Chìa khóa để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”. 

Tùng Dương