Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. Theo đó, ngành, nghề kinh doanh tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý được quy định như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề bao gồm cụm từ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý: Phải bảo đảm đủ điều kiện và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11; Không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp này theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn và dịch vụ khác mà ngành, nghề kinh doanh không bao gồm cụm từ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý (ví dụ: tư vấn tài chính; tư vấn thuế; tư vấn đăng ký doanh nghiệp...): Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đ.Nga