Hưng Yên: Đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh ngành du lịch 

Xem với cỡ chữ
Ngày 25.8, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phiên giải trình về phát triển du lịch nói chung, giai đoạn 2016 - 2018 nói riêng. Tham dự phiên giải trình có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Tiến Sỹ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên…

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc nhấn mạnh: Với vị trí địa lý nằm ở trung tâm ĐBSH và bề dày lịch sử, văn hóa, Hưng Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Xác định được lợi thế và tầm quan trọng của ngành du lịch, ngày 25.5.2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 60-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16.01.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Kế hoạch 60-KH/TU); HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết 133/NQ-HĐND); UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm xây dựng Hưng Yên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn với du khách, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế.


Toàn cảnh phiên giải trình

Xuất phát từ những đòi hỏi của thực tế, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình chuyên đề về phát triển du lịch, để các cấp ngành, địa phương, các đại biểu có dịp nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, liên hệ với các địa phương khác trong cả nước để xem du lịch của Hưng Yên đang đứng ở vị trí nào… Trên cơ sở đó, cần có những quan điểm khách quan, khoa học và xây dựng vì sự phát triển chung của tỉnh. Các đại biểu cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích mổ xẻ những yếu kém, bất cập; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Để phiên giải trình thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu chất vấn theo tinh thần “hỏi nhanh - đáp gọn” để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất cho sự phát tiển của du lịch tỉnh trong thời gian tới. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành văn bản kết luận phiên giải trình để các cấp, ngành, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện và làm căn cứ Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát - tái giám sát….

Theo báo cáo kết quả khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, những năm qua, lĩnh vực du lịch được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển. Số lượng khách du lịch tăng hàng năm. Nguồn thu từ du lịch có sự tăng trưởng đáng kể. Các cơ sở lưu trú tăng nhanh, trong đó có sự phát triển của hàng loạt các nhà nghỉ tư nhân, nhà hàng ăn uống. Cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho du lịch ngày càng nhiều và đa dạng. Sản phẩm du lịch của tỉnh đang từng bước được hình thành và dần khẳng định thương hiệu. Các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch bắt đầu được triển khai. Công tác quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm đạt được kết quả tích cực. Việc xây dựng và thực hiện đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch bước đầu được quan tâm đầu tư. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch và công tác trùng tu, tôn tạo các di tích được tăng cường. Chất lượng dịch vụ du lịch có nhiều cải thiện.

Tuy nhiên, kết quả ngành du lịch của tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Các chỉ tiêu phát triển du lịch đều ở mức thấp so với khu vực và cả nước; thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch còn hạn chế; các cơ sở lưu trú quy mô nhỏ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu...

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã chất vấn làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm, giải pháp của các sở: Văn hóa, Thể thao - Du lịch; Kế hoạch - Đầu tư; Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng trong tham mưu, thực hiện về phát triển du lịch của tỉnh thời gian tới. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã tiếp thu và giải trình làm rõ các vấn đề nội dung các đại biểu chất vấn. Trong đó, thừa nhận những hạn chế yếu kém, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong phát triển du lịch của tỉnh Hưng Yên nói chung, giai đoạn 2016 - 2018 nói riêng; những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 133/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đồng thời, trình bày các nhóm nhiệm vụ giải giáp, lộ trình cụ thể nhằm khắc phục, giải quyết những hạn chế yếu kém, khó khăn, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 và những năm tiếp theo…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên kết luận phiên giải trình

Kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch; nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ các địa phương trong khu du lịch trọng điểm, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, hỗ trợ xúc tiến du lịch cộng đồng; căn cứ vào vị trí địa lý điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội và lợi thế sẵn có về du lịch của từng địa phương trong tỉnh để chỉ đạo phát triển các loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch phù hợp; có giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch và các sản phẩm du lịch mới. Các sở, ngành, đơn vị liên quan mở rộng liên kết, nâng cao chất lượng tuyến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, các sản phẩm du lịch mới; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch gắn với làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái; tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh, thành trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên.


Đại biểu chất vấn các tư lệnh ngành tại phiên giải trình

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân tiếp cận và làm du lịch cộng đồng; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn...

Tin, ảnh: BÁCH HỢP