Thừa Thiên Huế:

Họp bất thường xem xét, thông qua một số nghị quyết chuyên đề  

Xem với cỡ chữ
HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 4 để bàn và thông qua một số nghị quyết chuyên đề. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định cụ thể để triển khai thực hiện; Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

LÊ VÂN