Họp báo giới thiệu 3 luật mới về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 10.7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo giới thiệu về Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là 3 Luật vừa được Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thông qua và Chủ tịch nước đã có Lệnh Công bố.
Toàn cảnh họp báo

Cụ thể, về Luật Doanh nghiệp 2020, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Phan Đức Hiếu cho biết đã hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt, phổ biến ở khu vực và quốc tế, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Theo đó, Luật có 5 cải cách quan trọng nhất, bao gồm cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường; bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu “truyền thống”… Đây là một trong số ít những Luật được áp dụng thực thi ngay đúng theo tinh thần của Luật mà không cần có các văn bản cấp nghị định hướng dẫn.

Đối với Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Vụ phó Vụ Pháp chế Quách Ngọc Tuấn cho biết, Luật này có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục… với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Luật còn hoàn thiện các cơ chế tổng thể bao gồm các hình thức hỗ trợ, ưu đãi và bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước cho nhà đầu tư để tăng tính hấp dẫn của dự án, bảo đảm việc thực hiện thành công.

Về Luật PPP, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương cho rằng, việc ban hành Luật tạo khung pháp lý có hiệu lực cao hơn, ổn định hơn giúp tránh rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách. Luật khu biệt 5 lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực, cụ thể bao gồm giao thông; lưới điện, nhà máy điện (trừ nhà máy thuỷ điện và trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực); thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin. Đặc biệt, Luật PPP quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu để đầu tư theo phương thức PPP là 200 tỷ đồng. Đối với một số dự án ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, giá trị này là 100 tỷ đồng. 

Theo dự kiến, Chính phủ ban hành 3 Nghị định hướng dẫn Luật PPP và có hiệu lực thi hành vào ngày 1.1.2021. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tin tưởng, những đạo luật này khi đi vào cuộc sống sẽ tạo nhiều chuyển biến mới cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để bảo đảm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả.

Tin và ảnh: Kiều Trang

Truyền hình