Hội thảo tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức  

Xem với cỡ chữ
Chiều 21.11, Viện Nghiên cứu pháp luật đã tổ chức Hội thảo “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình hiện nay”.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe giới thiệu về một số chính sách lớn trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức hiện đang được QH xem xét và dự kiến sẽ thông quavào cuối Kỳ họp thứ Tám.

Các đại biểu đã trao đổi vềcơ chế tuyển dụng, sử dụng công chức ở nước ta trước yêu cầu thu hút nhân tài, người có trình độ cao trong hoạt động công vụ. Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đặng Đình Luyến, phải nâng cao nhận thức chung về sự cần thiết phải thu hút, tuyển dụng nhân tài, người có trình độ trong hoạt động công vụ của bộ máy nhà nước; tăng cường tuyển dụng qua thi tuyển, phải là những người có trình độ, năng lực thực sự, ngang tầm nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị tốt để có thể đảm đương được nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhân tài, người có trình độ cao phải luôn kết hợp chặt chẽ với phẩm chất đạo đức, đây là hai mặt không tách rời mà luôn gắn bó mật thiết với nhau, là cơ sở, điều kiện thúc đẩy lẫn nhau.

Một số đại biểu nêu quan điểm về cơ chế quản lý cán bộ, công chức gắn với trả lương theo vị trí việc làm. Mục tiêu là xây dựng cơ chế trả lương công chức theo vị trí việc làm nhằm bảo đảm trả lương đúng, công bằng phù hợp với năng lực, trình độ và kết quả làm việc, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tạo động lực để công chức hết lòng thực thi công vụ. Một số đại biểu cho rằng, cần hướng đến việc trả công lao động gắn với vị trí việc làm và chất lượng hiệu quả công việc, có tính cạnh tranh với khu vực thị trường... Bên cạnh đó, có ý kiến cũng đề nghị, mỗi vị trí việc làm chuyên môn/chức vụ có một ngạch/cấp lương tương ứng, không dựa vào thâm niên công tác hay trình độ đào tạo để trả lương theo ngạch cho công chức.

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của VPQH Nguyễn Hải Longnêu một số đề xuất về chế tài xử lý kỷ luật đối với người thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ hưu theo hướng tập trung xử lý kỷ luật đối vớiđối tượng là cán bộ, công chức ở Trung ương giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở lên đã thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ hưu; hình thức kỷ luật sau khi nghỉ hưu là không công nhận các chức vụ đã giữ và không công nhận là cán bộ, công chức...

Như Ý