Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững, gắn với bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW luôn được các cấp Hội Nông dân triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo ở địa phương.
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức gắn biển “điểm bán hàng không sử dụng túi nilon”
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức gắn biển “điểm bán hàng không sử dụng túi nilon”

Theo đó, các cấp hội nông dân đã đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động nông dân không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu; áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong các phong trào thi đua của các cấp bộ Hội, có nhiều cơ sở Hội đã lồng ghép với công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải rắn.

Phong trào tình nguyện trong nông dân đã được phát triển rộng rãi, thu hút nhiều hội viên, nông dân tham gia. Các phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trên đồng ruộng thường xuyên được tổ chức. Các phong trào “Ngày thứ bảy hoặc chủ nhật” huy động cộng đồng dân cư tham gia thu gom, vận chuyển rác thải rắn ra nơi tập kết; thành lập các câu lạc bộ “Nói không với túi nilon”; Vận động hội viên nông dân phòng chống rác thải nhựa một lần, “ngày không túi nilon” nhằm tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, thay ðổi hành vi bằng chính hành động: Nói không với túi lon, từng bước thay thế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt cộng đồng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường để phát triển bền vững đất nước.

Bảo Ngân