Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.5, tại trụ sở VPQH, Ban Dân nguyện – UBTVQH đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, QH Khóa XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất với Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7 với tinh thần bảo đảm cho mọi người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, đúng pháp luật; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương với chính quyền các địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động xử lý các tình huống phức tạp.

Để tăng hiệu quả công việc, trong triển khai tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân nguyện và các Đoàn ĐBQH trong việc tiếp công dân; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động xử lý các tình huống phức tạp…

Ban Dân nguyện đề nghị, Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức tiếp công dân hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và giữa các cơ quan ở Trung ương với chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiếp công dân; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của QH, các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiếp công dân.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp của các địa phương phải thông tin kịp thời với Ban Tiếp công dân Trung ương để phối hợp xử lý, không để công dân kéo đến Trụ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; khi cần thiết đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương, các đơn vị của Thanh tra Chính phủ trực tiếp đối thoại tại địa phương. Đối với các bộ, ban, ngành của Trung ương cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự đề ra, nội dung đã ký kết tại các quy chế phối hợp; kịp thời cư cán bộ phối hợp với Trụ sở tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, vận động các công dân trở về địa phương khi Trụ sở tiếp công dân Trung ương có văn bản đề nghị.

Tin và ảnh: Vũ Quang