Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 5 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.10, tại Kon Tum, Ban Công tác Đại biểu thuộc UBTVQH phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 5, với chủ đề: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy; đại diện Thường trực HĐND, các Ban, Văn phòng HĐND 12 tỉnh, thành trong khu vực và hai tỉnh khách mời là Lạng Sơn, Thái Nguyên.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum Kring Ba phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum Kring Ba nhấn mạnh: Thời gian qua, hoạt động TXCT tiếp tục được cải tiến cả về nội dung và hình thức, đã thu thập và phản ánh cơ bản kịp thời tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của cử tri và Nhân dân. Việc theo dõi, đôn đốc giám sát quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quan tâm thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015. Các cơ quan Nhà nước đã có nhiều cố gắng, tích cực xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, bảo đảm an ninh, chính trị và trật tự xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động TXCT và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn gặp những hạn chế, bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum, Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để các địa phương chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm quý và thảo luận về những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, thống nhất đề xuất, kiến nghị đối với QH, UBTVQH, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan xem xét giải quyết. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND nói chung và hoạt động TXCT, hoạt động giám sát đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nói riêng.


Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy phát biểu đề dẫn tại Hội nghị 

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều cuộc TXCT mang tính hình thức, chưa thu hút sự tham gia và phản ánh của cử tri; hoạt động TXCT theo chuyên đề còn ít; việc giám sát giải quyết kiến nghị cử tri chưa đưa ra những biện pháp cụ thể để yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát giải quyết đến cùng các kiến nghị. Việc thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đôi lúc chưa kịp thời dẫn đến việc cử tri khiếu nại nhiều lần cùng một vấn đề...


Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trình bày các tham luận tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ thực tiễn hoạt động, các địa phương đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT và giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian đến. Nhiều đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu; Đề án thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh theo gợi ý của Ban Công tác đại biểu.


Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy với các đại biểu dự Hội nghị 

Các đại biểu thống nhất cho rằng: Để hoạt động TXCT thực sự phát huy hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch giám sát là khâu quan trọng, quyết định. Điều này cũng quan trọng như việc lựa chọn thành phần tham gia đoàn giám sát để có thể bao quát, giải quyết triệt để các nội dung kiến nghị ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để tạo sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh cần tổ chức phiên họp làm việc với UBND tỉnh để nghe UBND tỉnh báo cáo, giải trình đối với những kiến nghị vướng mắc, bất cập và tổng hợp báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Ngoài ra, cũng cần tập trung nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo kết quả giám sát và việc ban hành Nghị quyết về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri…

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum đã chuyển giao đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành  Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cho Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Tin và ảnh: MẠNH TUÂN