Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.7, tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, Bộ Công thương đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VII. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương của các tỉnh trong khu vực năm 2019 và 6 tháng năm 2020, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình, năm 2019, đa số các địa phương trong khu vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước là 9,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 có mức tăng trưởng khá,đạt 472.097 tỷ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 217. 836 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 của khu vực MT-TN đạt 753.322 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018, cao hơn bình quân của cả nước, chiếm tỷ trọng 15,2% so với cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2020, ước đạt 341.097 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ và chỉ đạt 40,1% kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, thương mại được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương được chú trọng và nâng cao hiệu quả. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị  

6 tháng cuối năm, ngành Công thương của 15 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 294.947 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm 512.783 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch và tăng 8,6% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 427.227 tỷ đồng, cả năm đạt 768.324 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 2,0% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 10,17 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,03 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 5,85 tỷ USD tăng 2,5 so với cùng kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao những thành tựu mà 15 tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt được trong thời gian qua. Nhiều địa phương đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước. Sự phối hợp chia sẻ thông tin về công tác quản lý nhà nước, hợp tác phát triển sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, kết nối giao thương hàng hóa được duy trì thường xuyên và có hiệu quả đóng góp tích cực vào các thành tựu của ngành công thương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại của các địa phương vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất là về pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức liên kết vùng, kết nối không gian phát triển. Nhưng hạn chế này không chỉ là vấn đề riêng của ngành công thương mà còn là vấn đề chung của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị  

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị, để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2020, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, toàn ngành công thương và Bộ Công thương cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, định hướng xuất khẩu, tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường. Tập trung khai thác hiệu quả của ngành công nghiệp tại địa phương như công nghiệp lọc hóa dầu, thủy điện, điện gió, điện mặt trời… Phát huy thế mạnh vị trí chiến lược của khu vực miền Trung -Tây Nguyên đưa Việt Nam thành đầu mối logistic quan trọng của khu vực. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Hạnh Nhung

Truyền hình